Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise bakalaureuseõppekava
Õppekava kood: 119337

Õppekava nimetus inglise keeles:  Production and marketing of agricultural products
Nominaalse õppeaja kestvus: 3 aastat, maht 180 EAP
Akrediteering: 25.06.2007 – 25.06.2014
Antav kraad: Põllumajandusteaduse bakalaureuse kraad; Bachelor of Science in Agriculture; BSc

bakalaureuse õppeplaan (alates 2013. a. vastuvõtust)

Õppekava üldeesmärgid ja õpiväljundid

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magistriõppekava 
(õppekava kood: 463)

Õppekava nimetus inglise keeles: Production and marketing of agricultural products
Nominaalse õppeaja kestvus: 2 aastat, maht 120 EAP
Akrediteering:  25.06.2007 – 25.06.2014
Antav kraad: Põllumajandusteaduse magistri kraad; Master of Science in Agriculture; MSc

magistri õppeplaan (alates 2013. a. vastuvõtust)

Õppekava üldeesmärgid ja õpiväljundid

3 + 2 õppekavad tabelina (vastuvõtt kuni aastani 2012):

Põllu- ja aiasaaduste tootmise bakalaureuseõppekava   (õpe 3 aastat) õppeained ja moodulid

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine  magistriõppekava (õpe 2 aastat) õppeained ja moodulid


* Mis on EAP?  EAP on Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt. Üks ainepunkt vastab 26 tunnile üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö  ja õpitulemuste hindamine (Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskiri).