EMÜ ametlik lehekülg sisseastujatelele on siin:  EESTI MAAÜLIKOOLI SISSEASTUMISINFO

 

Bakalaureuseõpe

Kõikidel keskharidusega isikutel on võrdne õigus kandideerida bakalaureuseõppesse.

LInk:  BAKALAUREUSEÕPPE KONKURSITINGIMUSED

Keskkonnakaitse õppekaval spetsialiseerumisega maastikukaitse ja hoolduse erialale arvestatakse riigieelarvelistele ja riigieelarvevälistele õppekohtadele kandideerimisel emakeele kirjandi ja veel kahe riigieksami tulemusi. Paremusjärjestus koostatakse kolme riigieksami ja keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde punktide summa alusel. Riigieksamite tulemuste puudumisel asendatakse need lõputunnistuse keskmise hindega (Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri, lisa 1).

Kui sisseastuja ei pääse riigieelarvelisele õppekohale, on tal võimalus kandideerida riigieelarvevälisele ehk tasulisele õppekohale. Õppekoha tasumäär semestris on maastikukaitse ja -hoolduse eriala bakalaureuseõppes 800 eurot ehk 1600 eurot õppeaastas.

 

Magistriõpe

Maastikukaitse ja -hoolduse eriala magistriõppesse kandideerimiseks peab kandidaat olema omandanud bakalaureuse kraadi, mille lõputöö/lõpueksami hinnet kasutatakse sisseastumiseksami hindena. Magistriõppesse kandideerimiseks, ilma sisseastumiseksamit tegemata, peaks bakalaureuse kraad olema omandatud Eesti Maaülikoolis maastikukaitse ja hoolduse erialal, maastikuarhitektuuri erialal, loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal või keskkonnamajanduse erialal. Sisseastumiseksamita saab kandideerida ka siis, kui bakalaureuse kraad on omandatud teiste kõrgkoolide loodus-, keskkonna-, täppis- ja majandusteaduste suunalistel õppekavadel (Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri, lisa 2 ja lisa 3)

Teistel õppekavadel ja erialadel bakalaureuse kraadi omandanud kandideerida soovijad peavad tegema sisseastumis-eksami.

Link:  Sisseastumiseksami küsimuste teemad

Kui sisseastuja ei pääse riigieelarvelisele õppekohale, on tal võimalus kandideerida riigieelarvevälisele e. tasulisele õppekohale. Õppekoha tasumäär semestris on maastikukaitse ja -hoolduse magistriõppes 840 eurot ehk 1680 eurot õppeaastas.