Keskkonnakaitse bakalaureuseõppekava
(õppekava kood: 406)

Õppekava nimetus inglise keeles:  Environmental protection
Nominaalse õppeaja kestvus: 3 aastat, maht 180 EAP
Akrediteering: 02.06.2009 - 02.06.2016
Antav kraad: loodusteaduse bakalaureus / Bachelor of Science in Natural Sciences (BSc)

Keskkonnakaitse bakalaureuseõppe õppeplaan (alates 2017 sisseastunud)

Õppekava üldeesmärgid

Õpiväljundid

 

Maastikukaitse ja -hooldus magistriõppekava 
(õppekava kood: 490)

Õppekava nimetus inglise keeles: Landscape protection and preservation
Nominaalse õppeaja kestvus: 2 aastat, maht 120 EAP
Akrediteering:  02.06.2009 - 02.06.2016
Antav kraad: loodusteaduse magister / Master of Science in Natural Sciences (MSc)

Maastikukaitse ja -hoolduse magistriõppe õppeplaan (alates 2017 sisseastunud)

Õppekava üldeesmärgid

Õpiväljundid