Keskkonnakaitse bakalaureuseõppekava
(õppekava kood: 406)

Õppekava nimetus inglise keeles:  Environmental protection
Nominaalse õppeaja kestvus: 3 aastat, maht 180 EAP
Akrediteering: 02.06.2009 - 02.06.2016
Antav kraad: loodusteaduse bakalaureus / Bachelor of Science in Natural Sciences (BSc)

Õppekava üldeesmärgid

Õpiväljundid

 

Maastikukaitse ja -hooldus magistriõppekava 
(õppekava kood: 490)

Õppekava nimetus inglise keeles: Landscape protection and preservation
Nominaalse õppeaja kestvus: 2 aastat, maht 120 EAP
Akrediteering:  02.06.2009 - 02.06.2016
Antav kraad: loodusteaduse magister / Master of Science in Natural Sciences (MSc)

Õppekava üldeesmärgid

Õpiväljundid

3 + 2 õppekavad tabelina (EAP-d):

Keskkonnakaitse bakalaureuseõppekava (spetsialiseerumine maastikukaitse ja -hoolduse erialale)  (õpe 3 aastat) õppeained ja moodulid

Maastikukaitse ja -hoolduse magistriõppekava (õpe 2 aastat) õppeained ja moodulid


* Mis on EAP?  EAP on Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkt. Üks ainepunkt vastab 26 tunnile üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö  ja õpitulemuste hindamine (Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskiri, punkt 43).