Lõputöö koostamine

Bakalaureuseõppe ja magistriõppe lõpus tuleb tudengil koostada ja kaitsta lõputöö. Bakalaureuseppes on alternatiiviks lõpetamine lõpueksamiga.

Maastikukaitse ja -hoolduse eriala bakalaureuseastme lõpueksamiks valmistumisel on soovitatav tutvuda magistrantuuri sisseastumiseksami teemadega.

Lõputöö on iseseisev uurimuslik või praktilise suunitlusega töö või projekt, mis sisaldab andmete analüüsi.

Kõigi õppeastmete lõputööde juhendajad on üldjuhul ülikooli töötajad.

 

 

 

* Lõputööde valdkonnad ja teemad