2016. aastal kaitstud tööd

Magister  

 1. Anna Koltsa; Ida-Viru maakonna looduskeskkonna õigusrikkumiste dünaamika 2004-2014; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 2. Kätlin Rannamäe; Seltsilistaimede mõju kapsakahjurite arvukusele ja nende parasiteerituse tasemele; juhendajad: Eve Veromann ja Riina Kaasik
 3. Mari Sisask; Keskkonnamõju hindamise alternatiivide võrdlemismetoodikate analüüs Pärnu- ja Viljandimaal 2009-2015 ajavahemikul tehtud aruannete põhjal; juhendaja: Olavi Hiiemäe
 4. Kati Zoobel; Energia tootmine lamminiitude heina põletamisel – kliima soojenemise potentsiaali muutus läbi olelusringi; juhendaja: Sirli Pehme
 5. Kaia Treier; Röövtoiduliste lülijalgsete arvukus ja mitmekesisus põllumajandusmaastiku elementidel; juhendajad: Eve Veromann ja Riina Kaasik

 

Bakalaureus

Keskkonnakaitse õppekava (406)

 1. Ave Ansper; Karula rahvuspargi maastiku muutused viimasel sajal aastal; juhendaja: Maaria Semm
 2. Sandra Jürgens; EMÜ Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi ning Tehnikainstituudi õppejõudude ja tudengite elektrienergia tarbimisharjumused ja energiateadlikkus; juhendaja: Kadri Kask
 3. Merilyn Kasepuu; Metsa loodusliku uuenduse tekkimine ja formeerumine viis aastat pärast lageraiet; juhendaja: Andres Jäärats
 4. Kristi Loit; Elupaiga muutuste mõju kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) populatsioonile Õisu maastikukaitseala näitel; juhendaja: Tiiu Kull
 5. Kelly Mölder; Väike-kiirgliblika (Apatura ilia) ja suur-kiirgliblika (Apatura iris) levik ja populatsiooni seisund Eestis; juhendaja: Lektor Kadri Kask

Keskkonnakaitse õppekava (406) spetsialiseerumisega maastikukaitse ja -hoolduse erialale:

 1. Gert Enno; Rannaniitude taimestiku liigilise koosseisu muutused erineva majandamise tingimustes; juhendajad: Kadri Tali ja Marika Kose
 2. Laura Kapp; Võõrliigiliste ambroosiate (Ambrosia spp. L.) tahtmatu levik Euroopas ja situatsioon Eestis; juhendaja Merle Ööpik
 3. Carmen Masing - Jugaste; Järvamaa keskkonnavaldkonna rikkumised 2004-2014 Keskkonnainspektsiooni andmetel; juhendaja: Eva-Liis Tuvi
 4. Maarja Mikk; Männikjärve raba kujunemine ja taastamine; juhendaja: Eva-Liis Tuvi 
 5. Märt Reha; Metsalaigud põllumajandusmaastikel kui biogeograafilised saared; juhendaja: Lauri Laanisto
 6. Ott Toomsalu; Eesti Rabade päevaliblikad; juhendaja: Valdo Kuusemets
 7. Anett Uibo; Intsikurmu parkmetsa hooldusettepanekud; juhendaja: Mari Nõmmela