2015. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Kai Allikas; Eestis ehitatud põhust elumajade ehituslikud lahendused ja omadused; juhendaja: Valdo Kuusemets
 2. Marko Ansip; Eerik Kumari preemia laureaatide motivatsiooniprofiil; juhendaja: Mart Külvik
 3. Tiit Hallikma; Liigisisese varieeruvuse mustrid tšiili keerispeal (Phacelia secunda); juhendaja: Lauri Laanisto
 4. Anneli Haugas; Välkude mõju hindamine õhu koostisele Eesti foonijaamades; juhendaja: Veljo Kimmel 
 5. Riina Kartau; Interpoleerimismeetodite sobivuse hindamine kõrgusmudeli loomisel; juhendaja: Anne Kull
 6. Maarja-Liisa Linnasmägi; Komposti sertifitseerimine Eestis; juhendaja: Mait Kriipsalu
 7. Leana Lõhmus; Tolmeldajate arvukus ja liigiline mitmekesisus talirapsipõldudel ja nendega piirnevatel maastikuelementidel; juhendajad: Eve Veromann; Riina Kaasik
 8. Nurana Mamedova; Tartu ühisaedade sotsiaalseid maakasutuslikke ja aianduslikke aspekte; juhendajad: Mart Külvik; Merle Karro- Kalberg
 9. Maarja Männiste; Talvituvate röövtoiduliste lülijalgsete koosseis erinevatel põllumajandusmaastiku elementidel; juhendajad: Eve Veromann; Gabriella Kovacs
 10. Alan Olonen; Ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja –teadlikkus: Paide piimakombinaadi aianduskooperatiivi juhtumiuuring; juhendaja: Mart Külvik
 11. Risto Raimets; Pestitsiidide tau-fluvalinaadi ja tebukonasooli mõju kimalaste füsioloogiale ja suremusele; juhendajad: Reet Karise; Marika Mänd
 12. Kristo Tikk; Õhusaaste mõju uurimine puude kasvule kirde Eesti rabades; juhendaja: Veljo Kimmel
 13. Tauno Tilk; Matsalu rahvuspargi poollooduslike koosluste ökosüsteemi teenuste rahaline väärtus; juhendaja: Aija Kosk
 14. Annemai Tuvike; Mahetoodete viitamise võimalused  ja turustamine 2014. aastal; juhendajad: Elen Peetsmann; Jana Adari
 15. Sten Urbanik; Harrastusliku ahvenapüügi efektiivsus Saaremaa järvedel; juhendaja: Teet Krause
 16. Enri Uusna; Kohaseotus Eesti maapiirkondades: kvalitatiivne valimiuuring Lustivere, Adavere ja Obinitsa näitel; juhendajad: Mart Külvik; Joanna Storie
 17. Triin Viilvere; Eesti inimeste suhtumine geneetiliselt muundatud organismidesse ja teadlikkus keskkonnamõjudest; juhendajad: Eve Veromann; Elen Peetsmann

 

Bakalaureus  3+2

 1. Tanel Adson; Metsade looduslikkusega seotud struktuurielementide esinemine kaitsealadel Haanja looduspargi ja Karula rahvuspargi näitel; juhendaja: Pille Tomson
 2. Gerda Arras; Tartu linna ökosüsteemiteenused; juhendaja: Aija Kosk
 3. Kristjan Erusk; Uurimistöö biojäätmete käitlemisest Ida –Euroopa riikides; juhendajad: Mait Kriipsalu; Karin Nurme
 4. Kerstin Kaints; Maakasutuse jätkusuutlikkuse analüüs Lahemaa Rahvuspargi näitel; juhendaja: Kalev Sepp
 5. Kertu Kannumäe; Koduskompostimine Võru linna näitel;  juhendaja: Mait Kriipsalu
 6. Marge Kruus;  Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud päevaliblika vareskaera-aasasilmiku (Coenonympha hero) elupaiganõudlused ja levik Eestis; juhendaja: Kadri Kask
 7. Elen Kuningas; Kimalaste kui looduslike tolmeldajate tähtsus ja nende kaitsemeetmed agroökosüsteemides; juhendaja: Marika Mänd
 8. Merje Lauri; Võõrliikide leviku seos matkaradadega Vapramäe-Vellavere-Vitipalu näitel; juhendaja: Merle Ööpik
 9. Maris Pritson; Hariliku kirikakra (Bellis perennis L.) levik ja tõrjevõimalused Hulja aleviku näitel (Lääne-Virumaa); juhendaja: Merle Ööpik
 10. Merilyn Rang; Högbytorpi prügilast kaevandatud peenfraktsiooni kirjeldamine; juhendajad: Kaja Orupõld; Mait Kriipsalu
 11. Liisa Ruuder; Passiivmajad Eesti kliimas; juhendajad: Siiri Römer; Valdo Kuusemets
 12. Kairi Sosare; Karula rahvuspargi ökosüsteemiteenused; juhendaja: Aija Kosk
 13. Annika Vanamb; Bioetanooli tootmisjääkide biogaaside tootlikkuse uurimine; juhendajad: Kaja Orupõld; Marion Mitt