2014. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Burtin, Viktoria; Pistesääsklaste (Diptera:Culicidae) liigiline koosseis ja elupaigaeelistused Tartu linnas; juhendaja Olavi Kurina, Phd
 2. Horn, Ilona; Looduskaitseliste küsimuste analüüs läbi kohalike vaateprisma kolme Lõuna-Eesti kaitseala näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kera Kerti; Meemesilaste Apis mellifera L.ja karukimalaste Bombus terrestris L. efektiivsuse võrdlus preparaadi Prestop Mix siirutajatena aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.); juhendajad: Reet Karise, PhD; Marika Mänd, PhD
 4. Kruusimägi, Riin; Eesti Vabariigi tööstusheite seaduse rakendamise analüüs ettevõttes Kunda Nordic Tsement AS; juhendajad: Kalev Sepp, PhD; Kalle Kikas
 5. Lääne, Allar; Kudjape prügilast kaevandatud peenfraktsiooni ökotoksilisuse määramine; juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Fabio Kaczala
 6. Mölder Janne; Erinevate maastikuelementide mõju naeri-hiilamardika arvukusele ja vastsete parasiteerituse tasemele talirapsil; juhendajad: Eve Veromann, PhD; Riina Kaasik, PhD
 7. Sapelkov, Kertu; Uuring prügilademest välja sõelutud peenfraktsiooni kasutamisest Kudjape prügila kattematerjalina; juhendajad: Kaja Orupõld, PhD; Mait Kriipsalu, PhD
 8. Vaino, Liis; Maastikuelementide mõju tolmeldajate arvukusele põllumajandusmaastikus; juhendajad: Eve Veromann, PhD; Gabriella Kovacs

Bakalaureus  3+2

 1. Juhkam, Meelis; Invasiivsed konnatatrad (Fallopia sp. Adans.): situatsioon Eestis ja võimalused ohjamiseks; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 2. Kivisalu, Raili; Tartu Puiestee tänava kalmistud: väärtused ja hooldusettepanekud; juhendaja Mari Nõmmela, PhD
 3. Koltsa, Anna; Ida-Virumaa kaitsealade ajalooline areng; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 4. Resev, Jane; Ökosüsteemiteenuste kaardistamise vajadus; juhendaja Aija Kosk, MSc
 5. Sarapuu, Marian; Järvede maastikupõhine kaitsekorraldus Eestis; juhendaja Maaria Semm, MSc
 6. Toom, Maarek; Šaakali  (Canis aureus L.) areaali laienemine Euroopas viimastel aastakümnetel; juhendaja Tiit Randveer, PhD