2011. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Jürma, Helen; Mahetoidu nõudlus ja pakkumine; juhendajad Eve Veromann; Sirli Pehme, MSc
 2. Karu, Signe; Pärandkultuuri väärtustamine üldplaneeringutes; juhendaja Mart Külvik, PhD
 3. Kiudorv, Anneli; Põlva linna ja valla biojäätmete käitluse korraldamine; juhendajad Aija Kosk, MSc; Rein Kalle, MSc
 4. Leibur, Kairi; Kaitsealade kaitsetõhususe hindamine; juhendaja Mart Külvik, PhD
 5. Magnus, Marek; Kompostrite turu-uuring; juhendaja Aija Kosk, MSc
 6. Meister, Sigrit; Lammirohumaad ja nende kaitsekorraldus Soomaa rahvuspargis; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 7. Mägi, Merko; Endisel põllumaal kasvava halli lepa (Alnus incana (L.) Moench) kultuuri maapealse biomassi produktsioon ja kasvudünaamika; juhendaja Jürgen Aosaar, MSc; Mats Varik, MSc
 8. Mölter, Merje; Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide riskianalüüs; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 9. Nael, Anu; Invasiivse hulgalehise lupiini (Lupinus polyphyllus Lind.) levik ja selle põhjused Saare vallas Jõgevamaal; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Nurk, Kadri; Mahetootmisest loobumise põhjused ja nende analüüs aastatel 2009-2010; juhendajad Elen Peetsmann, MSc; Eve Veromann, MSc
 11. Raidla, Mari; Karuputke võõrliikide tõrje tõhusus Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni näitel; juhendajad Bert Holm, MSc; Merle Ööpik, MSc
 12. Tenn, Marili; Seltsilistaimede mõju suur-kapsaliblika (Pieris brassica) ja tema parasitoidide arvukusele ja liigilisele koosseisule valgel peakapsal (Brassica oleracea var. Capitata); juhendajad Eve Veromann, MSc; Riina Kaasik, MSc
 13. Ulm, Antti; Maaturismi olukord ja arengueeldused Läänemaal; juhendaja Jaak Kliimask, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Arras, Kadri; Kooliõpilaste teadlikkus bioinvasioonidest; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 2. Assmann, Kristiina; Lammastega seotud maastikud ajaloolistel fotodel; juhendaja Maaria Semm, MSc
 3. Bukatš, Anton; Muraka looduskaitseala ülevaade asustusest ja maakattetüüpide kujunemisest, juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 4. Kikkas, Kadri; Lõuna-Eesti keskkonnainfopunktid kui teabe allikad; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 5. Koni, Kirsika; Ülevaade põllumajanduses toodetavatest avalikest hüvistest ning nende rahalise väärtuse leidmise metoodikatest; juhendaja Aija Kosk, MSc
 6. Kupri, Hanna-Lii; Looduskaitse mõju valdade toimetulekule; juhendajad Valdeko Palginõmm MSc; Kalev Sepp, PhD
 7. Lõhmus, Lii; Ülevaade Eestis kasutatavatest ja toodetavatest kasvumuldadest; juhendaja Aija Kosk, MSc
 8. Mäll, Andrus; Tartu Kaubamajas tekkivate jäätmeliikide käitlemine ning soovitused jäätmekäitluse tõhustamiseks; juhendaja Aija Kosk, MSc
 9. Paara, Mari-Liis; Võõrliik verev lemmalts (Impatiens glandulifera Royle):levik Eestis, võimalused ohjamiseks; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Paju, Maris; Metsatulekahjude mõju hindamine õhu kvaliteedile; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 11. Purik, Triinu; Looduslikku tasakaalu ohustavate taimeliikide riskihindamine; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 12. Sapelkov, Kertu; Pärandkultuur Eesti rohevöö rannaalal; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 13. Tammeorg, Triin; Ülevaade Eestis komposti valmistavatest ettevõtetest; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD