2009. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Koorberg, Pille; Kõrge loodusväärtusega põllumajandus Eestis: situatsioonianalüüs; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Tambet Kikas, MSc; Tiina Köster, MSc
 2. Kollom, Kuldar; Eeslinnastumise keskkonnaaspektid Tartu linna lähivaldades; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Leetsaar, Kerli; Siseruumide mikrobioloogiline analüüs Tartus; juhendajad Valdo Kuusemets, PhD; Ene Indermitte, MSc
 4. Niidumaa, Maarika; Looduskaitseliste küsimuste ja probleemide analüüs kaitsealadel läbi kohalike vaateprisma; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Pilm, Kadri; Metallide leostumine puidukaitsevahenditega töödeldud puidus; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 6. Põder, Indrek; Sookure Grus grus pesitsusaegse kodupiirkonna struktuur ja elupaigaeelistused ida-Eestis; juhendajad Aivar Leito, PhD; Ivar Ojaste, MSc

 

 

Magister  3+2

 1. Kalle, Kadri; Ühiskondlikult aktiivsete noorte teadlikkus säästvast tarbimisest Euroopas tudengiorganisatsiooni AEGEE näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 2. Kivipõld, Kauri; Vooremaa maastikukaitseala pärandkultuurmaastike inventeerimine; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kull, Gerli; Kalakasvatuse keskkonnariskid ja veekvaliteet Eesti kalakasvandustes; juhendajad Kaja Orupõld, PhD; Tiit Paaver, PhD
 4. Leydier, Thomas; Eesti põllukultuuride ja jäätmete koostis ja metaanitekke potentsiaal; juhendaja Henri-Charles Dubourguier, PhD
 5. Ligi, Karli; Saaremaa punahirvepopulatsiooni morfoloogilised ja ökoloogilised iseärasused; juhendaja Tiit Randver, PhD
 6. Liiva, Helen; Rohevõrgustiku metoodika rakendamise analüüs maakondade teemaplaneeringutes; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Janar Raet, MSc
 7. Lillemets, Marika; Võimalikud ohud jäätmeladestusaladel ja- laoplatsidel ning nende ennetamine; juhendajad Aija Kosk, MSc; Mait Kriipsalu, PhD
 8. Parker, Kati; Mahepõllumajanduse ja mahetoidu teema Eesti üldhariduskoolides; juhendajad Anne Luik, PhD; Sirli Pehme, MSc
 9. Sepp, Liina; Valgeranna golfiväljaku mulla keemiliste ja füüsikaliste näitajate analüüs; juhendaja Endla Reintam, PhD
 10. Viks, Reigo; Eesti istikumüüjate teadlikkus võõrliikide invasioonidest puukoolide näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc

 

Bakalaureus  3+2

 1. Akenpärg, Helen; Prügi sortimise korraldamine „Teeme ära 2008“ Tartu Raadi kogumisplatsi näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 2. Areng, Marit; CORINE maakatte andmebaasi põllumajanduslik maakasutus võrrelduna Eesti Põhikaardiga; juhendaja Janar Raet, MSc
 3. Jürma, Helen; Muutused jäätmekäitluse korralduses aastatel 1995-2008 Tartu linnas; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Karu, Signe; Pärandkultuur Piusa jõe ürgoru maastikukaitsealal Vastseliina vallas; juhendaja Mart Külvik, PhD
 5. Kägu, Maarja; Pärandkooslused ja pärandkultuuri objektid Tori vallas; juhendaja Henn Korjus, PhD
 6. Laur, Merit; Metsapõlengud Ida-Virumaal aastatel 1999-2008; juhendajad Marika Kose; Merle Ööpik, MSc
 7. Laurend, Triinu; Jõgeva valla söötis alade analüüs; juhendaja Janar Raet, MSc
 8. Meister, Sigrit; Lasteaia keskkonnaharidust toetavad projektid Viljandimaa näitel; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 9. Nael, Anu; Lupiini võõrliikide põllumajanduslik kasvatamine kui hilisema invasiooni alus hulgalehise lupiini näitel; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 10. Nurk, Kadri; Õpperajad Võrumaal; juhendajad Eva-Liis Tuvi, MSc; Maris Kivistik, MSc
 11. Nurme, Kairi; Eesti metsasus ja CORINE maakatte andmebaasi metsaandmed; juhendaja Janar Raet, MSc
 12. Raidla, Mari; Metsatulekahjud Põlvamaal aastatel 1999-2008; juhendajad Merle Ööpik, MSc; Marika Kose
 13. Raudsepp, Raili; Bioinvasiooniliste protsesside ennetamise võimalused; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 14. Rumvolt, Kateriina; Paplid Eesti võõrflooras: ülevaade liikidest ja levikukolded Matsalu Rahvuspargis; juhendaja Merle Ööpik, MSc
 15. Runnel, Kadri; Tartumaa rohevõrgustikul asetsevate vääriselupaikade kaitstus;  juhendaja Mart Külvik, PhD
 16. Salutamm, Elo; Kormoranide levik ja sellega seonduvad keskkonnaprobleemid; juhendajad Kadri Kask, MSc; Vilju Lilleleht
 17. Savka, Daniel; Metskitse (Capreolus capreolus) arvukuse hindamine Kikepera proovialal, juhendaja Tiit Randveer, PhD
 18. Sommer, Sille; Eesti ökopoodide hetkeolukord ja tulevikuvõimalused; juhendaja Elen Peetsmann, MSc
 19. Tenn, Marili; Nahkhiirte käitumine,elupiaga valikud ja orienteerumine maastikul; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD; Lauri Lutsar