2006.aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Kattai, Kaili; Taimede elu- ja kasvuvormide ning elustrateegiate osakaalude muutused Laelatu pikaajalises väetuskatses; juhendaja Marek Sammul, PhD
 2. Meltsov, Vivika; Eesti tarnade palünoloogia; juhendajad Tiiu Kull, PhD; Maret Saar
 3. Mälton, Evely; Rändkarbi Dreissena polymorpha (Pallas) hulk ja filtreerumiskiirus Peipsi järves; juhendaja Külli Kangur, PhD
 4. Ojaste, Ivar; Sookure (Grus grus) kodukasutus; juhendaja Aivar Leito, PhD
 5. Rakko, Aimar; Controlling factors of the growth rate and biomass of two Baltic Sea filamentous cyanobacteria; juhendajad Ingmar Ott, PhD; Jukka Seppälä, MSc
 6. Seene, Marit; Laguja prügila puhastatud õlitiigi kujundamine märgalaks; juhendajad Mait Kriipsalu, PhD; Jaak Truu, PhD
 7. Tamm, Heidi; Perekond Geopora (Pyronemataceae, Pezizales) fülogeneetiline analüüs rDNA ITS regiooni alusel; juhendaja Bellis Kullman, PhD
 8. Vöö, Tiina; Jäätmete põletamise võimalused Eestis; juhendajad Rein Ratas, PhD; Mart Kont, MSc

 

Bakalaureus  4+2

 1. Kruuse, Maris; Põdra asustustiheduse määramine talviste ekskrementide loenduse teel. Loendustulemuste usaldatavus.; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 2. Langus, Angela; Karu kohtumine inimesega; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 3. Pikalo, Natalija; Vaivara maastikukaitseala hoolduskava; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Ene Ilves, MSc
 4. Sumnikova, Jelena; Peipsi kalanduse arengukava 2005-2009; juhendaja Kalev Sepp, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Aunapuu, Aune; Laenuprojektide keskkonnaanalüüsi teostamise võimalused ettevõtete panganduses; juhendajad Aija Kosk, MSc, Ants Tammepuu, MSc
 2. Kalle, Kadri; Avalikkuse kaasamine kaitsekorralduskava koostamisse Karula rahvuspargi näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 3. Kask, Kristi; Keskkonnakaupade ja-teenuste väärtuse leidmine hedoonilise hinna metoodikat rakendades; juhendaja Aija Kosk, MSc
 4. Kreilis, Raido; Punahirv (Cervus elaphus) Lääne-Virumaal; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 5. Ligi, Karli; Punahirv (Cervus elaphus) Saaremaal aastatel 1982-2006; juhendaja Tiit Randveer, PhD
 6. Lillemets, Marika; Omavalitsuse jäätmekava koostamine Jõhvi valla näitel; juhendaja Rein Haak, MSc
 7. Mägi, Merko; Kohapärimuse analüüs Sõrve poolsaare maastike näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 8. Onno, Evelin; Monitoring of endangered plant species in Estonia; juhendajad Malle Leht, PhD; Ülle Kukk, PhD
 9. Peetsmann, Elen; Keskkonnainvesteeringute keskuse jäätmekäitluse programmi rahastamise analüüs aastatel 2001-2005; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 10. Pehme, Sirli; Seemne ja taimse paljundusmaterjali kasutamine Eesti mahepõllumajanduses; juhendaja Anne Luik, PhD
 11. Persidski, Rainer; Kohalike elanike ja maaomanike teadmised ning hinnangud looduskaitse korralduse toimimisse Elva-Vitipalu maastikukaitsealal; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Ain Vellak MSc
 12. Pärk, Britta; Kuidas kujuneb põlevkivienergeetika hind koos väliskuluga; juhendaja Aija Kosk, MSc
 13. Suskevizs, Monika; Teadlikkus ja kaasamine Natura 2000 avalikustamisel Otepää looduspargis; juhendaja Mart Külvik, PhD
 14. Teever, Diana; Soomaa rahvuspargis Raudna jõe kaldavööndis esinevate looduslike ja inimmõjude hindamine; juhendajad Kadri Meier, 5-years diploma, Valdo Kuusemets, PhD; Meelis Suurkask, MSc
 15. Unt, Karina; Humallutserni (Medicago lupulina L.) varieerumine Lõuna-Eestis; juhendaja Malle Leht, PhD
 16. Võsaste, Marit; Aedviljades sisalduvad pestitsiidijäägid ja nende mõju inimese tervisele; juhendaja Anne Luik, PhD