2000. aastal kaitstud tööd

Bakalaureus  4+2

  1. Kalle, Rein; Põlvamaa jäätmeaudit; juhendaja Mait Kriipsalu, MSc
  2. Kiiver, Siiri; Roheline võrgustik ja selle määratlemine Karksi valla näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
  3. Kikas, Kaire; Maastike esteetiline hindamine Viljandi linna lähiümbruse näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
  4. Liimand, Kristiina; Tartu seisuveekogud; juhendajad Mart Külvik, PhD; Helve Arukask
  5. Peepson, Argo & Tummeleht, Lauri-Indrek; Väärtuslike maastike määratlemine Lõuna-Viljandimaa näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
  6. Troškin, Tiina; Metsa vääriselupaikade inventeerimise metoodika analüüs; juhendaja Mart Külvik, PhD
  7. Vendla, Erle; Eesti kaitsealade süsteem lähtudes IUCN kaitsekorralduskategooriatest; juhendaja Mart Külvik, PhD