Praktikakohad

Seni on "Keskonnakaitse" ja "Maastikukaitse- ja hoolduse" õppekavade üliõpilased erialapraktikat sooritatud järgnevates asutustes:

Kohalikud omavalitsused:
Audru Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Kaarma Vallavalitsus, Kambja Vallavalitsus, Kolga-Jaani Vallavalitsus, Lasva Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus, Põlva Linnavalitsus,  Raikküla Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Tõrva Linnavalitsus, Vasalemma Vallavalitsus,  Viljandi Linnavalitsus (Linnamajandusamet), Ülenurme Vallavalitsus.


Keskkonnaamet:
Hiiu-Lääne-Saare regioon, Jõgeva-Tartu regioon, Põlva-Valga-Võru regioon, Viru regioon, Keskkonnaameti metsaosakond, Alam-Pedja looduskeskus (Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond).


Keskkonnainspektsiooni bürood:
Hiiumaa büroo, Viljandimaa büroo, Lääne-Virumaa büroo, Põlvamaa büroo, Järvamaa büroo, Põhja regioon.


Muud asutused:
AS Kobras, Brightoni Ülikool (University of Brighton), Eesti Kaardikeskuse Fotogramm-meetria grupp, Eesti kaitsevägi, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaministeeriumi Looduskaitse osakond, OÜ B.I.A. (Baltic Innovation Agency), Peipsi Koostöö Keskus, Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniameti Viljandimaa-Valgamaa regioon, Põllumajandusuuringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskuse Pähni looduskeskus, Saare Maavalitsus, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.