Keskkonnakaitse/Maastikukaitse ja -hoolduse erialapraktika

Bakalaureuseastme (Keskkonnakaitse õppekava)- ja magistriastme (Maastikukaitse ja -hoolduse õppekava) üliõpilased peavad õppe käigus sooritama ka erialapraktika. Erialapraktika sooritamise käigus saab üliõpilane ettekujutuse keskkonnakaitse, -korralduse ja loodushoiu praktilisest poolest. Üliõpilane puutub kokku erialaste reaalsete probleemidega ja ülesannetega.

  • Erialapraktika peab vastama õpitava eriala sisule
  • Erialapraktika kestus on 4-5 nädalat
  • Erialapraktika ainepunktide maht eeldab praktikakohas täiskohaga töötamist
  • Erialapraktika võib olla sooritatud mitmes osas, kuid see peab sisaldama vähemalt kahenädalalist katkematut töötamist ühes töökohas
  • Erialapraktika kohta tuleb koostada praktika raport, mis kaitstakse sügissemestril

Üldjuhul eeldatakse, et üliõpilane leiab praktikakoha enda initsiatiivil. Nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes on olemas erialapraktika kontaktisik (lektor Kadri Kask), kellega saab praktikakoha valikul vajadusel nõu pidada.

Erialapraktika peab toimuma riigiasutuses, omavalitsusüksuses või ettevõtteregistris registreeritud firmas erialase kõrgharidusega töötaja või kogenud (vähemalt 5-aastane erialane töökogemus) praktiku järelvalvel ja juhendamisel.


•  Nimekiri üliõpilaste senistest praktikakohtadest.

•  Maastikuhoiu erialapraktika juhend
 

Erialapraktika juhend ja täpsem info on leitavad ÕIS-ist vastavate ainete juurest!
PK.0689 Keskkonnakaitse ja maastikuhoiu erialapraktika (5EAP)
Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis
PK.0359 Maastikuhoiu erialapraktika II (5EAP)

Aine info EMÜ õppeinfosüsteemis