2016. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Gerly Eiche; Eesti suurima elanike arvuga linnade kaubanduskeskuste kujunduslahenduste visuaalne reostus ja esteetiline terviklahendus linnaruumis; juhendaja: Gloria Niin
 2. Ilona Feklistova; Kogukonnaaedade ja linnaaedade sotsiaalsed aspektid postsotsialistlikes ja Lääne – Euroopa linnades; juhendajad: Simon Bell; Mart Külvik; 
 3. Sabri Gün; Valglinnastumise käsitlus Ski linna (Norra) näitel; juhendajad: Simon Bell, Friedrich Kuhlmann; Marius Gronning
 4. Kristine Isahakyan; Uute tööstusalade strateegiline ümberkujundamine (Gladsaxe Ringby); juhendaja: Jekaterina Balicka
 5. Györgi Jakabfi; Veemajanduse urbaniseerumine Budapestis, Ungaris Veetundlike linnade kujundamise (WSUD) roll ühiskondlikus ehituses; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 6. Kristjan Kohu; Mikrokliima arvestamine avaliku ruumi disainis: München linna näitel; juhendaja: Simon Bell
 7. Himansu Sekhar Mishra; Eramajade aedade panuse hindamine ülelinnalise rohealade poolt pakutavate hüvede ja keskkonnateenuste kontekstis: Tartu linna juhtum; juhendaja: Simon Bell
 8. Anton Muromsky; Linnakeskkonna universaalne disain Kiievi näitel; juhendaja: Simon Bell
 9. Uku Mark Pärtel; Atraktiivse linnaruumi kujunduskriteeriumite väljaselgitamine ja katsetamine Pärnu kesklinna jõeäärses piirkonnas; juhendaja: Peeter Vassiljev
 10. Kristi Soll; Väärtuslik kalmistumaastik Lõuna -Eesti maakonnaplaneeringutes; juhendaja: Mari Nõmmela
 11. Grete Tõnne; Liikluse rahustamise meetemed ja nende olulisus elava tänavaruumi loomisel: Tartu Tähe tänava näitel; juhendaja: Peeter Vassiljev

Bakalaureus
Keskkonnakaitse õppekava (406) spetsialiseerumisega maastikuarhitektuuri erialale:

 1. Lauri Kiisk; Linnaruumi kujundamine: Peitus; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 2. Tiina Lepasaar; Linnaruumi kujundamine: Teekond läbi mängu; juhendajad: Friedrich Kuhlmann; Peeter Vassiljev
 3. Epp Rusi; Linnaruumi kujundamine: Roheline otsetee; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 4. Guido Kollom; Kolmikhüpe; juhendaja: Friedrich Kuhlmann

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (119358):

 1. Maret Abel; 3 tänavat, 3 aegkonda; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 2. Erki Hansi; Tetris; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 3. Kätlyn Kaart; Kasvav kogukond; juhendaja: Gloria Niin
 4. Liis Kangur; Orupeegel; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 5. Triin Kask; Spordivõrgustik; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 6. Triinu Lepa; Vesi purgis; juhendajad: Gloria Niin; Peeter Vassiljev
 7. Triin Lõhmus; Roheparadiis; juhendaja: Peeter Vassiljev
 8. Merlin Mäeots; Liivakivi; juhendaja: Peeter Vassiljev
 9. Marii Prii; Üleminekul; juhendaja: Friedrich Kuhlmann
 10. Kerli Randmäe; Harri; juhendajad: Friedrich Kuhlmann; Kadri Maikov
 11. Kärt Reedi; Tee(kond); juhendajad: Friedrich Kuhlmann; Peeter Vassiljev
 12. Laura Toodu; Teekond läbi mängu; juhendaja: Jekaterina Balicka