2012. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Jors, Helen; Detailplaneeringute koostamine looduskaitsealadel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 2. Juhkam, Marju; Eesti maastiku kuvand Eesti populaarseimates filmides; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 3. Järsk, Maarit; Õpilaste ootused kooliõue rekreatsioonivõimaluste suhtes Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi näitel; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 4. Järveläinen, Katre; Liikumispuudega laste puhkevõimalused Eesti maapiirkondade rekreatsioonialadel; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 5. Jõgi, Kati; Mida on turistid pildistanud Saaremaa maastikus ja miks on see oluline?; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 6. Koosa, Maarja; Kuidas ideoloogia kujundab avalikku ruumi? Kolme linna näitel: juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 7. Lepna, Ann-Leena; Kuulmismeele mõju maastiku tajumisele; juhendaja Simon Bell, PhD
 8. Mandre, Gen; Säästlike sadevete korraldamise süsteemide rakendamine Loode-Pärnus, Eestis; juhendaja Jekaterina Balicka, MSc
 9. Miller, Martin; Viimase 20 aasta rahvusvaheliste pargikujundustrendide rakendamine Eesti praktikas; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Simon Bell, PhD
 10. Mitrofanov, Kristi; Integratsioon Maastikuruumi omaduste ja mängu vahel; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 11. Mändmets, Kai; Tartu linnas kehtestatud planeeringute tehnilistele normidele vastavuse analüüs; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 12. Ong, Terje; Toidu-urbanismi initsiatiiv. Toit kui tööriist, mille abil linna vormida, ümber struktureerida ja kujundada; kasutades Tartut testalana, et kaardistada potentsiaale; juhendajad Craig Verzone; Simon Bell, PhD
 13. Parksepp, Anu; Tervendav jõud lastehaigla aedade kujunduses;  juhendaja Kadri Maikov
 14. Prüüs, Eva; Lasteaiaealiste laste väljas mängimise võimalused; juhendajad Simon Bell, PhD; Mart Külvik, PhD
 15. Viinalass, Kerli; Visuaalselt avatud ja visuaalselt suletud maastike  olulisus matkarajal liikudes;  juhendaja Peeter Vassiljev

 

Bakalaureus  3+2

 1. Ainsaar, Piret; Põrge; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing; Anna Liisa Unt, BSc
 2. Feklistova, Ilona; Sõlmed; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing
 3. Fjodorova, Valeria; Kastan; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing
 4. Ilicheva, Margarita; Pirogovi pargi kujundusprojekt Kena nurgake; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 5. Juuse, Liis; Meekärg; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 6. Kangur, Signe; Kujundusprojekt Pirogovi pargile; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc; Peeter Vassiljev, MSc
 7. Kapanen, Katrin; Käärid; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 8. Kattai, Kadri; Rööpast välja!; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 9. Kohv, Tuuli; Tartu  Toomemäe pargi osa kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 10. Leenurm, Janelle; Moodul kujundusprojekt Tartu linnas; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 11. Lumi, Liisa; Elu nagu teatrilaval; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 12. Lutsar, Taavi; Kokku; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 13. Mutso, Merit; Roheline vöö; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 14. Ojasoo, Karin; Kohtumisplats Pirogov; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 15. Palusalu, Maria; Koos luuakse kogukond; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 16. Petuhhov, Madli; Jagatud ruum; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 17. Pintmann, Kaidi; Tule ülesse; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 18. Reino, Reelika; Värav; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 19. Rennit, Piret; Raudtee äärse ala kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 20. Rosenberg, Netti; Tartu raudteeala kujundusprojekt „Ühendus“; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 21. Saar, Arno; Vool; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna Liisa Unt, BSc
 22. Sulg, Merili; Mööda raudteed; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 23. Tõnne, Grete; Läbi raskuste kõrguste poole; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 24. Vidrikson, Anastasia; Toomemäe hõõg; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 25. Virkus, Romet; Urban Pendulum; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.