2009. aastal kaitstud tööd

Magister  4+2

 1. Järvela, Gea; Ajaloolise pargi teedevõrgu uurimise metoodika väljatöötamine ja rakendamine; juhendajad Kalev Sepp, PhD, ja Sulev Nurme, PhD
 2. Karro, Kadi; Mõisapark kui kultuuriruum. Ikonoloogilise lähenemise piiridest ja rakendusvõimalustest maastikuarhitektuuris; juhendaja Juhan Maiste, PhD
 3. Muru, Toomas; Maastiku visuaalse kvaliteedi käsitlemine metsade majandamisel: metoodilisi rakendusi Eestis; juhendaja Mart Külvik, PhD
 4. Niibo, Kati; Maastikupargi kujundusprojektide koostamise alused. Alatskivi pargi näitel; juhendaja Kalev Sepp, PhD
 5. Palm, Piret; Eesti looduskaitsealuste parkide puittaimestik 19.-21. Sajandil; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Nele Nutt, MSc
 6. Põder, Kaili; Uuselamupiirkondade elukeskkonna kvaliteedi parandamise võimalused kolme Tartumaa uuselamuala näitel; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Pille Metspalu, MSc
 7. Raidla, Ere-Marje; Eesti maastikuarhitektuurne pärand 20.sajandil. Ethel Brafmanni elutöö uurimus; juhendaja Mari Nõmmela, MSc
 8. Vaab, Triinu; Analüüsi dokumenteerimisest metsamaastike puhkekasutuse planeerimisel; juhendaja Mart Külvik, PhD
 9. Vahermägi, Keili; Nõuni loodus- ja arenduskeskuse kujundusprojekt – selle side Nõuni külakeskusega; juhendaja Mari Nõmmela, MSc
 10. Vridolin, Anneli; Universaalse disaini põhimõtted ja nende rakendamine loodusaladel; juhendaja Toomas Muru, MSc

 

 

Magister  3+2

 1. Aare, Marion; Laste mängueelistused atraktsioonide ja loodusliku keskkonna kasutamisel (viie Tartu lasteaia näitel); juhendaja Kadri Maikov, MSc
 2. Aluoja, Piia; Laste mänguväljakute riskid ja ohutus – Soome ja Eesti võrdlus; juhendaja Simon Bell, PhD
 3. Päss, Kristiina; Heli tekitavate elementide kasutamisvõimalused maastikukujunduses; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 4. Pääsukene, Antti; Tallinna Kalamaja kalmistupargi juhtumiuuring; juhendaja Mari Nõmmela, MSc
 5. Sirel, Rauno; Monument maastikus; juhendajad Juhan Maiste, PhD; Mari Nõmmela, MSc
 6. Soonvald, Kati; Vaegnägijate maastikulised ligipääsetavuse võimalused; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 7. Sulina, Julia; Kompimismeele mõju maastiku tajumisele (pilootprojekt metoodika katsetamiseks); juhendaja Simon Bell, PhD
 8. Traks, Mirko; CHORA ja Raoul Bunschoten`i metoodikale tuginev Tartu linna ja Tartu Ülikooli ruumisuhete analüüs. Näidisprojekt: peahoone lähiümbruse eskiisprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 9. Veersalu, Tuuli; Roheline võrgustik omavalitsuse planeeringu tasandil Viimsi vallas; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Mart Külvik, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Azeva, Svetlana; Tartu linna Fortuuna ja Raadi linnaosade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 2. Efert, Riiu; Mööda spiraali; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc
 3. Elme, Katharina; Lego; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc
 4. Ilves, Timo; Järgmine hetk; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc; Anna-Liisa Unt, BSc
 5. Ilves, Nele; Vahelduv linna- ja elumaastik; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 6. Jürisoo, Liis; Avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 7. Jägel, Iris; Õnn muutuste tuules; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc
 8. Järveläinen, Katre; Õnnelik juhus; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc; Anna-Liisa Unt, BSc
 9. Kallandi, Ave; Fortuuna ja Raadi kujundusprojektid; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 10. Karoles, Kerli; Fortuuna ja Raadi projektiala Tere tulemast!; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 11. Kitsel, Katrin; Ümber pööratud taskud; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 12. Kooskora, Laura; Sarnasus-samasus ja erinevus; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 13. Kubpart, Erkki; Lootustandev õitseng; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 14. Lang, Pärtel; Fortuuna kvartali ja Raadi elamurajooni kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 15. Magerova, Maria; Urbanistlik loodus vs. loodusele ohtlik urbanism; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc
 16. Miller, Merlin; Õnnelik juhus; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 17. Niin, Gloria; Vikerkaarevärviline lapsepõlv laieneb tervele elule; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 18. Kaldoja, Avely; Unustamatu jalutuskäik; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 19. Oja, Merlin; Loodusega mängima; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc; Anna-Liisa Unt, BSc
 20. Orav, Siim; Ühendavad konteinerid; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Anna-Liisa Unt, BSc
 21. Raudsepp, Janika; Teekond; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 22. Reimand, Evelin; Open it!; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 23. Rudomina, Olga; Fortuuna ja Raadi elamurajoonide kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 24. Römer, Siiri; Teedevõrk ja meekärg: mustrid linnamaastikus; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 25. Schults, Liis; Minevik on tulevik Fortuuna-Raadi; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 26. Thomson, Kaisa; Osalus; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc; Anna-Liisa Unt, BSc
 27. Tommingas Piia; Fortuuna kvartal ja Raadi elamurajoon; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc; Anna-Liisa Unt, BSc
 28. Vaikmaa, Madis; Tartu Fortuuna kvartali ja Raadimõisa elamupiirkonna kujundusprojekt; juhendajad Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.; Peeter Vassiljev, MSc
 29. Veiler, Mirjam; Prototüüpe!-mitte stereotüüpe; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.