2007. aastal kaitstud lõputööd

Bakalaureus  4+2

 1. Jaason, Katrin; Männiku-Tallinna uus kalmistu; rajamise võimalused ja tingimused; sup. Mari Nõmmela, PhD
 2. Kaljuste, Eha; Hüdrokülv ja selle kasutamine haljastuses; sup. Toomas Timmusk, MSc; Toomas Muru, 5-aastane diplom
 3. Kessler-Aho, Kairi; CAD tarkvara kasutus maastikuarhitekti töölaual; sup. Kadri Maikov, MSc
 4. Laurits, Martin; Aia-ja pargikujunduse õpetamisest Eesti NSV-s Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi näitel 1944-1951; sup. Mari Nõmmela, PhD
 5. Männamaa, Laura; Tööstusliku tühermaa muutmine puhkealaks Tartu raudtee-äärse ala (Betooni 8) näitel; sup. Kadri Maikov, MSc
 6. Nigola, Teele; Rahinge farmi maa-ala detailplaneering-ühe nõukogudeaegse põllumajandusliku tootmiskeskkonna reorganiseerimise põhiküsimustest; sup. ToomasMuru, 5-aastane diplom; Urmas Uri, MSc
 7. Zapletnjuk, Vitali; Park kui ikoon; sup. Juhan Maiste, PhD

 

Bakalaureus  3+2

 1. Arroval, Arden; „Paigavaim“Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 2. Jalas, Maarja; Avalike alade kujundusprojekt „Lavastumine“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 3. Jürjendal, Iti; Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 4. Koljada, Kaija; Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 5. Kõivupuu, Triin; Avalike alade kujundusprojekt: „Ruumist ruum“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 6. Lall, Diana; Värav; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 7. Lindemann, Andres; Põgenemine; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 8. Mandre, Gen; „Põgenemine läbi tegevuse“Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 9. Moor, Lis; „Igikestev päike“ Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 10. Ong, Terje; Avalike alade kujundusprojekt: „Aegruum“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 11. Ots, Piia; Tartu avalike alade kujundusprojekt: „Astu kõrvale“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 12. Piiroja, Anna-Liisa; ESCAPE: Välisruumi kujundusprojektid kolmele alale Tartu linnas; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 13. Prüüs, Eva; Avalike alade kujundusprojekt: „Tunneta erinevust!“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 14. Päss, Kristiina; Avalike alade kujundusprojekt: „Minemine“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 15. Runnel, Henn; „Step-off“ - kolm avalikku ala Tartu kesklinnas; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 16. Sillaots, Kerli; Avalike alade kujundusprojekt: „Mängulisus“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 17. Sirel, Rauno; „Põgenemine stabiilsusesse“ Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 18. Sulina, Julia; Avalike alade kujundusprojekt: „Illusioon“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 19. Tammoja, Signe; Avalike alade kujundusprojekt: „Kulgemine“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 20. Tarkin, Eigo; „Põgenemine läbi tegevuse“ Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 21. Toom, Mari; „Kultuuritankla“ Avalike alade kujundusprojekt; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 22. Unt, Erl; Avalike alade kujundusprojekt „Tagasi maal?“; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 23. Viinalass, Kerli; Oaas; sup. Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.