2006. aastal kaitstud lõputööd

          Magister  4+2

Jõgi, Maigi; Metsa maastikuplaani rakendamise metoodilisi aspekte Otepää maastikukaitseala Kääriku testala näitel; juhendaja Mart Külvik, PhD

 

Bakalaureus  4+2

 1. Dvortsova, Olga; Ülevaade Narva linna haljastuse kujunemisest ja muutumisest aastatel 1945-2005; juhendaja Tiina Tallinn
 2. Kivari, Kersti; Rõngu Lossimäe ja Hiugemäe parkide hoolduskava; juhendaja Nele Nutt,MSc
 3. Kokk, Sirli; Võru kultuurimaja “Kannel” suveaia eskiisprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 4. Leilop, Anu; Eesti NSV maa-asula planeerimine ja haljastamine 1940.-1960. aastatel; juhendaja Liina Jänes, MSc
 5. Noor, Ursula; Sõrve ranniku potentsiaal puhkealana Lindmetsa, Kaunispe, Kargi, Jämaja ja Ohessaare külade näitel; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 6. Püvi, Mark; Elva linna paneelelamute vaheliste alade rekonstrueerimise eskiisprojekt; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 7. Reva, Kertu; Antsla linn turismimajanduse süteemis; juhendaja Koit Aleand, PhD
 8. Toots, Marilii; Esteetilise linnakujunduse metoodika Otepää näitel; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom

 

      Bakalaureus  3+2

 1. Aksli, Kaisa-Leena; Supernaturaalne. Emajõeäärsete avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 2. Aluoja, Piia; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt „Naudi jõge“; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 3. Einla, Liina; Vastandlikud pooled.Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 4. Irbo, Kerli; Emajõe-äärsete avalike alade kujundamise projekt. Joon. Liikuvus; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 5. Kaare, Edgar; Platvormid. Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt;  juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 6. Kuhhartseva, Jekaterina; Euraasia; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 7. Kullamaa, Piret; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 8. Kähr, Karmen; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt „Öö vs päev“; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 9. Mihkelson, Helen; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 10. Mikk-Kirsme, Martin; Raadi pargi kujunduse põhiprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 11. Paves, Henri; Ruum ja avarus. Pargikujundusprojekt Raadil, Tartus; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 12. Sokman,Jaanika; „Avasta jõge!“ Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 13. Sonn, Erge; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt „Ringlus; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 14. Źeleznova, Maria; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 15. Vaine, Janne; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt: „Ühendus“; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.
 16. Viotti, Birgit; Emajõe-äärsete avalike alade kujundusprojekt: „Kohtumisruum“; juhendaja Friedrich Kuhlmann, Dipl. Ing.