2002. aastal kaitstud lõputööd

Magister  4+2

Jürimäe, Kadri; Rehabilitatsiooni võimalused raviasutuste haljasaladel Maarjamõisa ja Pärnu haigla näidetel; juhendaja Sulev Nurme, MSc

 

Bakalaureus  4+2

 1. Abel, Mari; Jalgrattarajad Elva ümbruse virgestusaladel; sup. Koit Alekand, PhD
 2. Asper, Jane; Kivi ja selle tähendus; juhendaja Juhan Maiste, PhD
 3. Jallai, Evelyn; Tartu-Elva jalgrattatee; juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 4. Jääger, Merlin; Saare mõisapargi rekonstrueerimisprojekt; juhendaja Juhan Maiste, PhD
 5. Kamm, Kersti; Avinurme Veskipaisu loodulähedase taastamise ja ümbruse kujundamise ideekavand; juhendaja Toomas Tamm, MSc
 6. Koskaru, Liina; Lasnamäe linnaosa Paepargi ideelahendus; juhendaja Koit Alekand, PhD
 7. Kübar, Remi; Tallinna avalik ruum pärastsõja-aegsel perioodil 1945-1960 - ideoloogia, inimene, keskkond; juhendajad Tiina Tammets, PhD; Kristiina Hellström, PhD
 8. Kümmel, Piret; Sindi: tööstuslinna identiteedi otsinguil; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 9. Laanes, Marko; Tartu linna gümnaasiumite spordi-rajatiste analüüs ja perspektiiv-suunad; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 10. Moik, Eva; Paldiski linnakeskuse hetkeolukorra analüüs ja tulevikunägemus; juhendajad Lembit Odres; Juhan Rajala
 11. Muru, Merle; Kalmistute visuaalne ja funktsionaalne analüüs Põhja-Viljandimaa näitel; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom
 12. Möllits, Hele; Võru linnakalmistu laiendatava osa ideekavand; juhendaja Sulev Nurme, MSc
 13. Pajula, Inga; Vorbuse piirkonna Emajõe kalda rekreatiivne teemaplaneering; juhendaja Koit Alekand, PhD
 14. Porila, Juho; Laste mängualade kujundamine korruselamupiirkondades Tartu Annelinna näitel; juhendaja Kristiina Hellström, PhD
 15. Reial, Kadi; Soovituslikud arengusuunad Tallinna Kesklinna parkidele; juhendaja Tiina Tallinn
 16. Rein, Sigrid; Tartu Raadi kalmistu kujunemine; juhendaja Mari Nõmmela, PhD
 17. Rõõm, Herkki; Rõngu kiriku ümbruse haljastusprojekt; juhendaja E.Järg
 18. Veiderpass, Juta; Liiva-ja kruusakarjääride rekultiveerimine; juhendaja Toomas Muru, 5-aastane diplom