Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

MTÜ Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS) on 1999. aasta kevadel loodud üliõpilasorganisatsioon, mille eesmärk on aidata kaasa maastikuarhitektuuri tudengitele parema haritustaseme andmisele ning kaitsta üliõpilashuve nii haridus- kui ka majandusringkondades. EMÜSi tulu moodustab liikmemaks, kulutused on peamiselt seotud erinevate erialaste ürituste korraldamisega. Ühtegi palgalist töötajat seltsis ei ole, kõik liikmed täidavad oma kohuseid tasuta.

EMÜSi liikmeks saavad astuda kõik maastikuarhitektuuri eriala õppivad bakalaureuse- ja magistriastme tudengid. Pärast õpingute lõpetamist liikme staatus säilib, kuid 5 aasta möödudes kaob liikmel õigus olla juhatuse liige. Üliõpilasi esindava organisatsioonina võib selts aidata liikmeid suhtlemisel teiste institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal - vahendada erialast informatsiooni, taotleda liikmetele erialaseid töid ja praktikakohti.

Seltsi loojateks olid eriala esimesed vilistlased. Nemad on pioneeridena Eestis tegutsevad ning juba omandatud teadmisi jagavad maastikuarhitektid. Lisaks räägivad kokkusaamisõhtutel kogenud liikmed ja külalislektorid erialaga seotud teemadel. Sisseharjunult kohtume korra või paar igal nädalal, et kogeda filmi- ja loenguõhtuid, ideekonkursse, töötubasid, toote- ja tehnoloogiatutvustusi, jalgpallitrenni, maailmaparandusaktsioone, ühissöömisi, hea muusika kuulamist või lihtsalt omavahel suhtlemist.

Rohkem infot EMÜS kohta vaadake EMÜS kodulehelt

EMÜS seltsiruumid asuvad Metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 0A14.

 

EMÜS kontaktid:
Postiaadress: Kreutzwaldi 5, Tartu 51014, Eesti Vabariik
E-post: info@emys.ee või esimees@emys.ee
Tel: +372 53 909 141