2013

2013. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Maarika Tukk. Eesti ja Soome potensiaal Läti turistide reisisihtkohana. Juhendaja Lea Sudakova
 2. Maret Kallejärv. Loodusgiidide tööjõuturu uuring. Juhendajad Lea Sudakova ja Kauri Kivipõld
 3. Jaan-Imre Taklaja. Muhu valla külastajate - ja kohaliku kogukonna uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Laura Kokk. Turismisihtkoha sotsiaalse koormustaluvuse uuring Võrtsjärve piirkonna näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 5. Eva Vodi. Turismiuuringute trendid ning Eesti kõrgkoolides (2009-2012) kaitstud turismialade bakalaureuse - ja magistritööde analüüs. Juhendaja Lea Sudakova

Bakalaureus

 1. Tarmo Pilving. "Hea Eesti" uue matkaraja kontseptsioon (Matkaradade loomise ja uuendamise põhimõtted). Juhendaja Guido Leibur
 2. Teele Valdma. Eesti kevikulised (Plecoptera) Euroopa kontekstis. Juhendaja Olavi Kurina
 3. Ahto Sternfeld. Haapsalu Piiskopilinnuse arendamine aktiivseks ja populaarseks turismiatraktsiooniks. Juhendaja Pille Joala
 4. Liis Tabur. Kahepaiksed maanteel: mõju asurkondadele ja leevendusmeetmed. Juhendaja Piret Pappel
 5. Shandi Sikk. Kas liblikõielised kultuurtaimed võivad ohustada lokaalset bioloogilist mitmekesisust. Juhendaja Malle Leht
 6. Tõnis Laanemäe. Kodumaiste puu - ja põõsaliikide kasutusvõimalused loodusmatkadel. Juhendaja Ivar Sibul
 7. Annemai Tuvike. Kohaliku toidu tähtsus ja tuntus Põlvamaa Rohelisema märgi toodete näitel. Juhendaja Elen Peetsmann
 8. Hannes Timberg. Kohaturundus ja turismisektorile suunatud lähenemine Räpina vallas 1999 - 2012. Areng, probleemid ning perspektiivid. Juhendaja Aarne Ibrus
 9. Nurana Mamedova. Kuidas suurendada välisturistide teadlikkust Eesti toidust. Juhendaja Lea Sudakova
 10. Leana Lõhmus. Laialehelise nestiku bioloogia ja kasvukohtade analüüs. Juhendajad Thea Kull ja Merit Otsus
 11. Annette Jaas. Liikumispuudega inimeste looduspuhkuse veetmise võimalused Eestis. Juhendaja Lea Sudakova
 12. Marika Hallapuu. Linnaelustiku toetamine ja taastamine ning sellega arvestamine linnaplaneerimises. Juhendaja Silja Kana
 13. Siret Aste. Loodus kui rahvameditsiini apteek ja ravimtaimeturismi objekt. Juhendaja Malle Leht
 14. Maarika Pokinen. Loodus on iga läve ees - loodusõppeprogramm õppekava täienduseks alusharidusasutusele ja lisaväärtuseks loodusturismiga tegelevatele ettevõtetele. Juhendaja Helle Kont
 15. Marko Poolamets. Loodusfototurismi potensiaal Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 16. Marge Kohtla. Loodusretked ja õuesõpe Eesti koolide õppeprogrammides aastatel 2010-2012. Juhendaja Külli Toots
 17. Raimo Sindonen. Motiivid ja takistused looduses viibimisel ja loodusturismi teenuste tarbimisel. Juhendaja Lea Sudakova
 18. Lauri Hordo. Pruunkaru Eestis ja tema arvukuse muutused. Juhendaja Tiit Randveer
 19. Anni Filippov. Saaremaa ja Muhu saare Siluri ladestu rannikupankade geoturismipotensiaali võrdlus. Juhendaja Kadri Tali
 20. Ave Pärn. Tallinna Vanalinna rohevööndi analüüs. Juhendaja Tiina Tallinn
 21. Ulvi Selgis. Tolmlemissüsteemi ja ohustatuse seos Euroopa orhideedel. Juhendaja Tiiu Kull
 22. Kerli Hansing. Veeõitsengud Peipsi järves ja seda mõjutavad tegurid. Juhendaja Reet Laugaste