Loodusturismi õppekavadel kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd.

 

2019     2018     2017     2016     2015    2014    2013    2012    2011    2010     2009 

 

2019
Magistriõpe (80519)

 1. Kerli LiikvartMillised sotsiaalmeediakanalid mõjutavad turiste reisiotsuste tegemisel?; juhendaja: Lea Sudakova
 2. Ahti LillNutirakenduste kasutamine loodusradadel – ja turismis: külastajate andmete kogumine ja nende kasutamine; juhendaja: Tarmo Pilving
 3. Margot LindpereLoodusgiidide koolitamine Eestis; juhendaja: Tarmo Pilving
 4. Piret Rabakukk Jahiturismi olemus ja potentsiaal Eestis; juhendajad: Tiiu Kull ja Tarmo Pilving
 5. Ene Täht Madalsoode kuivendamise mõju tigudele Läänemaa Suursoo näitel; juhendajad: Marika Kose ja Liina Remm
 6. Birgit ValdaruJätkusuutliku keskkonna tagamine orieteerumisürituse korraldamisel; juhendaja: Marika Kose

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Mihkel Ader; Turismiettevõtete edukust mõjutavad tegurid Võrumaa mikroettevõtjate arvamusuuringu alusel; juhendaja: Lea Sudakova
 2. Alar HärmLooduses ellujäämine: X-ja Y-generatsiooni teadmiste ja oskuste võrdlus; juhendaja: Tarmo Pilving
 3. Brenda HärmKeskkonnaregistri täiendamise analüüs Eesti Loodusvaatluste andmebaasi (LVA) näitel; juhendajad: Silja Kana ja Reigo Roasto
 4. Anneli JaanusKaasaegsed usundiloolise marsruudi koostamise põhimõtted Hiiumaa näitel; juhendaja: Marika Kose
 5. Aivi KasikHarrastusloodusvaatlejate aktiivsus ja vaatluste ruumiline paiknemine Eesti loodusvaatluste andmebaasi (LVA) näitel; juhendajad: Silja Kana ja Marika Kose
 6. Karola KiviloLooduses liikumine kui roheteraapia tartu tudengite näitel; juhendajad: Kadri Maikov ja Marika Kose
 7. Kätlin MaranVõrumaa 10-12 aastaste õpilaste värskes õhus viibimise harjumused; juhendaja: Marika Kose
 8. Birgit PostLaste vabaaja veetmisvõimalused Tartu Loodusmaja huviringides; juhendaja: Tiiu Kull
 9. Ireene RomanKülastajate rahulolu uuring ja selle analüüs Tuhkana puhkeala näitel; juhendaja: Marika Kose
 10. Kaupo RozenkronOrienteerumine Eesti kaitsealadel aastatel 2016-2018; juhendaja: Tiiu Kull
 11. Aldo RääbisLoodusharidus ja muinasjutt loodusfotograafias; juhendaja: Urmas Tartes
 12. Ilija SamoldinEttevõtte rajamine „Piusa pall OÜ „ näitel; juhendaja: Lea Sudakova
 13. Martin TikkLooduskeskuste turismipotensiaal ja võrgustamine avalikkusele suunatud teenuste pakkumises; juhendajad: Marika Kose, Helle Kont ja Tarmo Pilving
 14. Merili TrummTarbijate teadmised ökomärgistusest turismis; juhendaja: Tarmo Pilving
 15. Tõnu VahtraOrienteerumisraja planeerimine Valgamaa ja Tartumaa näitel; juhendaja: Marika Kose

 


2018
Magistriõpe (80519)

 1. Tatjana Juusu;  Eesti ja Läti turismiettevõtjate koolitusvajaduste analüüs teenuste pakkumisel Jaapani turismiturule; juhendaja: Lea Sudakova
 2. Liis KivilaEesti palverännutee potentsiaal kultuuripärandi hoidjana ning päranditurismi edendajana; juhendajad: Marju Kõivupuu ja Argo Moor
 3. Mariel Krumm2-3 aastaste lastega perede eelistused, ootused ja rahulolu seoses ürituste külastamisega; juhendaja: Marika Kose
 4. Raili KõomägiSeeneturismi potentsiaal ja kitsaskohad Eestis; juhendajad: Marika Kose ja Lea Sudakova
 5. Maria LutsarSündmusturismi mõju kohalikule kogukonnale ja kultuurile Peipsi järvefestivali näitel; juhendajad: Lea Sudakova ja Marika Kose
 6. Liina Nestra-Junolaine Turismi arengut limiteerivad faktorid puhkealal Järvselja, Kiidjärve-Taevaskoja, Saverna ja Pühajärve näitel; juhendaja: Lea Sudakova
 7. Leena ProzesKodumaine viinamarjakasvatus ja veinivalmistamine  - kas täiendav maaturismi tõukejõud Eestis?; juhendaja: Kadri Karp
 8. Marjaana RimLoodusturismi mahu ning nõudluse ja pakkumise hindamine Eesti ametliku turismipotaali Visitestonia/Puhkaeestis näitel; juhendaja: Tarmo Pilving

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Silver KoemetsTurismimagnetite mõju teistele turismi ettevõtetele Lääne-Virumaa piirkonnas; juhendaja: Tarmo Pilving
 2. Rene LevinErivajadusega looduses: külastajate ootused elamusele ja vajadused taristule; juhendaja: Tarmo Pilving
 3. Anita MakarevitšEesti koobastes talvituvad lülijalgsed; juhendaja: Olavi Kurina
 4. Anett NurmLoodusturismi eriala tudengite loodud praktikabaasi juhtumiuuring "Letsgolahemaa" näitel; juhendaja: Tarmo Pilving
 5. Heike Olevi; Parimad praktikad säästvas turismis Läänemere regioonis; juhendajad: Marika Kose ja Raili Mengel
 6. Kristiina PälloKohalike elanike meelsus seoses Linnusaare raba taastamisega; juhendaja: Marika Kose
 7. Raido RoostaluElamutransport Lahemaa rahvuspargis: kogukonna ja külastaja ühendamine uudses teenuses; juhendaja: Tarmo Pilving
 8. Ingrid SaarTaimetoitlus ja söödavad looduslikud taimed Eestis; juhendaja: Malle Leht
 9. Gertrud SultsEest hobuturismi mitmekesisus ja probleemid ettevõtjatega tehtud intervjuude põhjal; juhendaja: Lea Sudakova
 10. Marko ToomlaTartu-Koidula rongiliin kui pärandkultuuri objekt; juhendaja: Marina Aunapuu
 11. Niina VatševskihPõlvamaa matkaradade sobivus liikumispuuetega inimeste jaoks; juhendaja: Lea Sudakova

 


2017
Magistriõpe (80519)

 1. Kaisa LinnoKohaliku kogukonna kaasatus Lahemaa rahvuspargi turismikorraldusse; juhendaja: Tarmo Pilving
 2. Liis MatsaluIKT kasutamise norm reiskoormuse vähendamiseks psühholoogiliste tegurite põhjal; juhendajad: Tiiu Kull ja Kati Orru
 3. Sigmar NaudiPestitsiidide tebukonasooli ja tau-fluavalinaadi mõju mesilasemade arengule; juhendajad: Risto Raimets, Reet Karise ja Marika Mänd
 4. Krista PõllulaÕppijate rahulolu loodusturismi eriala õppega Eesti kõrg – ja kutsekoolides; juhendaja: Lea Sudakova
 5. Kristiina RoosildPreparedness of estonian nature tourism companies to offer their services to foreign visitors; juhendajad: Roger Evans ja Kaili Kattai
 6. Maria Tsyrulnikova; Ehitustegevuse surve väärtuslikele maastikle Otepää looduspargi ja Otepää valla näitel; juhendajad: Lea Sudakova ja Tarmo Evestus 

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Age AntonenkoÕpilaste loodusteadmised ja keskkonnakäitumine Saaremaal; juhendaja: Marika Kose
 2. Kristiina JõksEesti vaatetornid, nende seisund ning potentsiaalsed uute vaatetornide asukohad; juhendajad: Kaire Lanno ja Tarvo Valker
 3. Egle Kons; Haanajamaa turismiettevõtete areng; juhendajad: Lea Sudakova ja Marika Kose
 4. Villem Kutti; Ravimtaimede kasutamine Eestis enne ja nüüd; juhendaja: Malle Leht
 5. Merili LaulKaravaniturism Eestis; juhendaja: Marika Kose
 6. Epp LibeHarilikust pilliroost (Phragmites australis) käsitsi paberi valmistamine; juhendaja: Katrin Heinsoo
 7. Indre RannametsÕpetajate teadmised tuntumatest ravimtaimedest nelja haridusasutuse näitel; juhendaja: Malle Leht
 8. Helen SaarLoodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas; juhendaja: Marika Kose
 9. Kalev SeppVarjeturism Eestis: võimalused ja potentsiaal; juhendaja: Tarmo Pilving
 10. Riina TõnismägiRoheline mõtteviis keskkonnateemalise maalinäituse külastajate seas Kernu ja Viimsi vallas; juhendaja: Lea Sudakova
 11. Aleksander Gustav TõnissonNutirakendused ja nende potentsiaal Eesti loodusturismi ettevõtetele; juhendaja: Tarmo Pilving

 


2016
Magistriõpe (80519)

 1. Signe Hunt; Turismi turunduse efektiivsuse hindamine Valgamaa näitel; juhendajad: Lea Sudakova; Mailiis Tampere 
 2. Katrin Kaljuste; Jaapani turismituru potentsiaal ning Eestit külastavate Jaapani turistide profiil; juhendaja: Lea Sudakova
 3. Luize-Ingrid Klimova; Mitteformaalse keskkonnahariduse lõiming põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda; juhendaja: Lea Sudakova
 4. Kerli Lina; Loodusturismi pakkujate uuring ja teenuste süstematiseerimine Lõuna –Eesti näitel; juhendajad: Lea Sudakova; Ly Siilak
 5. Ere Raudsepp; Ratsutamise mõju metsastunud luidete taimestikule; juhendaja: Tiiu Kull
 6. Mario Traks; Metsise (Tetrao urogallus) pesitsusedukus ja rüüstemäär – katsed tehispesadega; juhendaja: Karli  Ligi
 7. Katrin Trumm; Maamajutusettevõtetega rahulolu sõltuvus suhtlemiskvaliteedist broneerimissüsteemi tagasiside alusel; juhendaja: Lea Sudakova
 8. Merili Vipper; Kaitseväe harjutusväljade mõjust kohalikule kogukonnale ja looduslikule mitmekesisusele; juhendajad: Lea Sudakova; Tiiu Kull

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Kaspar Dobrus; Sauna osatähtsus ning roll kaasaegse Eesti turismiteenuses; juhendaja: Pille Tomson 
 2. Egle Erm; Voolutsütomeetria kasutatavus seeneeoste suurusparameetrite hindamiseks; juhendaja: Bellis Kullman
 3. Sander Erik; Ülduse ja jahimeeste suhtumine ulukitesse ja jahindusse; juhendaja: Tiit Randveer
 4. Maria-Heleen Hiie; Eesti siseveekogude loodusturismi potentsiaal ja pakkumine; juhendajad: Marika Kose ja Tarmo Pilving
 5. Merilin Juhkam; Söögiseente tarbimisharjumused Eestis; juhendaja: Rein Drenkhan
 6. Margret Jürison; Eesti parmlaste (Tabanidae) liigiline koossesis ja nende iseloomustus; juhendajad: Olavi Kurina ja Heli Kirik
 7. Kaisa Kamenik; Pargiturism Eesti mõisakoolide parkide näitel; juhendajad: Marica-Maris Paju ja Tiiu Kull
 8. Kadi Kard; Elva kui aktiivse puhkuse sihtkoha kuvand Tartlastele; juhendaja: Marika Kose
 9. Kaia Koolmeister; Loodusturismi arenguvõimalustest Hiiumaal; juhendaja: Marika Kose
 10. Suzanne Kulbach; Jäätmekäitlus Eesti turismiettevõtetes; juhendaja: Malle Leht (***)
 11. Doris Liivak; Loodusainete uurimusliku õppe haridusprogrammide tähtsus formaalhariduse täiendusena SA Teaduskeskus AHHAA näitel; juhendajad: Kaire Lanno ja Kairi Möller
 12. Elis Liivaru; Looduskosmeetika Eestis viimase 100 aasta jooksul; juhendajad: Marika Kose ja Malle Leht
 13. Tõnn Püttsepp; Inimene jäljendab hundiulgu – on see loodusele häiriv?; juhendajad: Tiit Randveer ja Juhani Püttsepp
 14. Maris Toomse; Pool-looduslike koosluste väärtused ja hooldatus külastajate hinnangul; juhendaja: Kalev Sepp
 15. Tiia Trolla; Eksam

 


2015
Magistriõpe (80519)

 1. Pille SaarnitsHaanjamaa võimalused päranditurismi sihtkohana. Juhendajad Marju Kõivupuu ja Aivar Ruukel
 2. Marko PoolametsJätkusuutlikku loodusturismi toetava hea tava vajadus ja põhimõtted Eesti huvigruppide näitel. Juhendaja Aivar Ruukel
 3. Triin SaarLoodus on hirmutav ja ebamugav: y-generatsiooni kogetud emotsioonid looduses. Juhendaja Tiiu Kull
 4. Pille-Riin RessarMatkaradade mõju erinevate tolmlemissüsteemiga orhideeliikide viljumisele. Juhendaja Tiiu Kull
 5. Piret MägiProjekti "Elu kahe maailma piiril" mõju uuring Lõuna-Eesti turismile ja turundustegevuse analüüs. Juhendaja Lea Sudakova
 6. Tarmo PilvingSäästev areng ja ökoturism kui arengusuunad Eesti loodusturismi ettevõtetele. Juhendajad Lea Sudakova ja Aivar Ruukel
 7. Mari-Liis AndreVabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele. Juhendaja Lea Sudakova
 8. Marge KohtlaVäikesadama väljaarendamise võimalusest Eestis Käsmu küla näitel. Juhendajad Tiiu Kull ja Rein Raudsalu
 9. Kristina TuvikeneÖkoloogilise koormustaluvuse modelleerimine Rannamõisa maastikukaitseala näitel. Juhendaja Kaire Lanno

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Kadi VaresEesti soode entomofauna. Juhendaja Kadri Kask
 2. Vaido KüttErivajadustega inimeste liikumine ja informatsiooni kättesaadavus Jõgeva - ja Tartumaa looduskeskustes ning matkaradadel. Juhendaja Lea Sudakova
 3. Kelly Kert. Hallitusseened arhiivides ja muuseumides (Rahvusarhiivi  näitel). Juhendajad Tiiu Kull ja Jane Oja
 4. Triin VolensHobusõnniku potentsiaal biokütusena. Juhendajad Mart Hovi ja Katrin Heinsoo
 5. Andrus KrasikovKalade leviku mosaiiksus Vooremaa sügavates järvedes. Juhendaja Teet Krause
 6. Tarvo ŠultsKeeri järve kalapüügist lähiajaloos. Juhendaja Teet Krause
 7. Kärt Randoja. Koha (Sander lucioperca L.) arvukuse muutused Peipsi järve ja Võrtsjärve näitel. Juhendajad Teet Krause ja Sander Sandberg
 8. Imre Kaldmaa. Loodusõpperaja kontseptsiooni loomine Rogosi mõisa pargi näitel. Juhendaja Tiiu Kull (***)
 9. Sigmar NaudiMajutusasutuste majandusliku edukuse ja jätkusuutlikkuse vahelised seosed. Juhendaja Aivar Ruukel
 10. Katrin KalvikMesinduse lõimimine Kurtna kooli õppekavasse. Juhendaja Karin Kaljund
 11. Rein RaiknaNaissaare maastikukaitseala külastuskorralduskava aastateks 2015-2019. Juhendaja Kaire Lanno
 12. Silver LibePeipsi järve ökosüsteemiteenuste (kultuuriteenuste) rahaline väärtus. Tulu ülekande meetod. Juhendaja Aija Kosk
 13. Margus LoognaPuisniitude taastamise toetamine LIFE+ meetmetega. Juhendaja Toomas Kukk
 14. Evelin SulaRannaniit kui loodusturismi ressurss. Juhendaja Marika Kose
 15. Katri-Liis OjametsTaimeturismi võimalused Raadi looduskaitsealal. Juhendaja Karin Kaljund
 16. Andres SoopUNESCO geopargi mõju piirkonna arengule. Juhendaja Aivar Ruukel
 17. Epp Tamm; Eksam
 18. Kadi Randoja; Eksam

 


2014
Magistriõpe (80519)

 1. Birgit Panksepp. Kasvukoha tootlikkuse ja niitmise mõju kahe tarnaliigi vegetatiivsele paljunemisele. Juhendaja Marek Sammul  

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Martin Meier. Harrastuskalastajate motiivid ja kalastamist takistavad tegurid Eestis. Juhendaja: Tauno Jürgenstein
 2. Janel Miljand. Karstialade mitmekesisus ja eksponeerimise võimalused turismis Kohila karstivaldkonna näitel. Juhendaja: Aat Sarv
 3. Airi Kaljusaar. Käsitiivalised loodusturismi objektina. Juhendajad: Tiit Randveer ja Lauri Lutsar
 4. Sirje Kuuder. Loodusturismi võimalustest erivajadustega inimestele. Juhendaja: Lea Sudakova                                
 5. Kristjan Kuusela. Loosalu raba avaliku matka - ja õppekohana. Juhendaja Andres Jäärats
 6. Aivar Saarine. Matkarajad  liikumispuuetega inimestele Kagu - Eestis. Juhendaja: Aivar Ruukel
 7. Kairi Puur. Ohustatud kahlajaliikide leviku ja arvukuse muutused Baltimaade soodes. Juhendaja: Hannes Pehlak
 8. Kelli Seppel. Õpilaste loodusteadmised ja keskkonnakäitumine. Juhendaja: Kaire Lanno
 9. Liina Nestra-Junolaine. Otepää looduspargi matkaradade kasutamine ja külastajate rahulolu uuring. Juhendaja: Lea Sudakova 
 10. Marek Purgats. Transpordiinfrastruktuuri mõjud loomastikule ja nende vähendamine. Juhendajad: Tiit Randveer ja Urmas roht. 
 11. Tanel Roht. Turismikorraldus Pokumaal. Juhendaja: Urmas Roht

 


2013
Magistriõpe (80519)

 1. Maarika Tukk. Eesti ja Soome potensiaal Läti turistide reisisihtkohana. Juhendaja: Lea Sudakova
 2. Maret Kallejärv. Loodusgiidide tööjõuturu uuring. Juhendajad: Lea Sudakova ja Kauri Kivipõld
 3. Jaan-Imre Taklaja. Muhu valla külastajate - ja kohaliku kogukonna uuring. Juhendaja: Lea Sudakova
 4. Laura Kokk. Turismisihtkoha sotsiaalse koormustaluvuse uuring Võrtsjärve piirkonna näitel. Juhendaja: Lea Sudakova
 5. Eva Vodi. Turismiuuringute trendid ning Eesti kõrgkoolides (2009-2012) kaitstud turismierialade bakalaureuse - ja magistritööde analüüs. Juhendaja: Lea Sudakova

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Tarmo Pilving. Kontseptsioon "Hea Eesti Uus Matkarada"(Matkaradade loomise ja uuendamise põhimõtted). Juhendaja Guido Leibur
 2. Teele Valdma. Eesti kevikulised (Plecoptera) Euroopa kontekstis. Juhendaja Olavi Kurina
 3. Ahto Sternfeld. Haapsalu Piiskopilinnuse arendamine aktiivseks ja populaarseks turismiatraktsiooniks. Juhendaja Pille Joala
 4. Liis Tabur. Kahepaiksed maanteel: mõju asurkondadele ja leevendusmeetmed. Juhendaja Piret Pappel
 5. Shandi Sikk. Kas liblikõielised kultuurtaimed võivad ohustada lokaalset bioloogilist mitmekesisust. Juhendaja Malle Leht
 6. Tõnis Laanemäe. Kodumaiste puu - ja põõsaliikide kasutusvõimalused loodusmatkadel. Juhendaja Ivar Sibul
 7. Annemai Tuvike. Kohaliku toidu tähtsus ja tuntus Põlvamaa Rohelisema märgi toodete näitel. Juhendaja Elen Peetsmann
 8. Hannes Timberg. Kohaturundus ja turismisektorile suunatud lähenemine Räpina vallas 1999 - 2012. Areng, probleemkohad ning perspektiivid. Juhendaja Aarne Ibrus
 9. Nurana Mamedova. Kuidas suurendada välisturistide teadlikkust Eesti köögist. Juhendaja Lea Sudakova
 10. Leana Lõhmus. Laialehise nestiku bioloogia ja kasvukohtade analüüs. Juhendajad Thea Kull ja Merit Otsus
 11. Annette Jaas. Liikumispuudega inimeste looduspuhkuse veetmise võimalused Eestis. Juhendaja Lea Sudakova
 12. Marika Hallapuu. Linnaelustiku toetamine ja taastamine ning sellega arvestamine linnaplaneerimises. Juhendaja Silja Kana
 13. Siret Aste. Loodus kui rahvameditsiini apteek ja ravimtaimeturismi objekt. Juhendaja Malle Leht
 14. Maarika Pokinen. Loodus on iga läve ees - loodusõppeprogramm õppekava täienduseks alusharidusasutusele ja lisaväärtuseks loodusturismiga tegelevatele ettevõtetele. Juhendaja Helle Kont (***)
 15. Marko Poolamets. Loodusfototurismi potentsiaal Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 16. Marge Kohtla. Loodusretked ja õuesõpe Eesti koolide õppeprogrammides aastatel 2010-2012. Juhendaja Külli Toots
 17. Raimo Sindonen. Motiivid ja takistused looduses viibimisel ja loodusturismi teenuste tarbimisel. Juhendaja Lea Sudakova
 18. Lauri Hordo. Pruunkaru Eestis ja tema arvukuse muutused. Juhendaja Tiit Randveer
 19. Anni Filippov. Saaremaa ja Muhu saare Siluri ladestu rannikupankade geoturismipotentsiaali võrdlus. Juhendaja Kadri Tali
 20. Ave Pärn. Tallinna Vanalinna rohevööndi analüüs. Juhendaja Tiina Tallinn
 21. Ulvi Selgis. Tolmlemissüsteemi ja ohustatuse seos Euroopa orhideedel. Juhendaja Tiiu Kull
 22. Kerli Hansing. Veeõitsengud Peipsi järves ja seda põhjustavad tegurid. Juhendaja Reet Laugaste

 


2012
Magistriõpe (80519)

 1. Aat Sarv. Eesti Vanaaegkonna paelasundi (“Eesti paeraamatu”) unikaalsus, selle eksponeerimise võimalused geoturismis. Juhendaja Rein Einasto
 2. Aigi Irs. Kuninga-kuuskjala (Pedicularis sceptrum-carolinum) kasvukohad, levik ja paljunemine Eestis. Juhendaja Tiiu Kull
 3. Virve Tõnne. Suusaradade koormustaluvust mõjutavad tegurid ning kasutajate rahulolu uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Reelika Raudkivi. Taastamise mõju rannaniitude taimestikule Silma looduskaitsealal. Juhendajad Marek Sammul ja Kaire Lanno
 5. Kristi Roop. Toiduturismi olulisus Eesti sise - ja välisturistide hulgas: Võru ja Saare maakonna näitel. Juhendajad Marina Haldna ja Lea Sudakova
 6. Merlin Süvaorg. Vastutustundliku ettevõtluse rakendamine Eesti reisikorraldusettevõtetes. Juhendaja Aivar Ruukel
 7. Tiiu Leet. Võimalikud kitsaskohad Eestis looduspuhkuse teenuste pakkumisel ratastoolis turistidele. Juhendaja Lea Sudakova
 8. Urmas Abel. Väike-konnakotka (Aquila pomarina) elupaigakasutuse muutused Eestis aastatel 1990-2010. Juhendaja Ülo Väli

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Teele Link. Biodiversity Conservation and Sustainable Tourism. Juhendaja Tiiu Kull
 2. Helena Tooming. Eesti haruldase alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) seemnelise paljunemise edukuse võrdlus väikestes ja suurtes populatsioonides. Juhendaja Malle Leht
 3. Risto Hausenberg. Eesti jahiseaduse tugevused ja nõrkused. Juhendaja Tiit Randveer (**)
 4. Merit Viira. Ekstreemturismi pakkumise turu analüüs. Juhendaja Lea Sudakova
 5. Sten Urbanik. Haugi kasvust ja toitumisest Eesti väikejärvedes. Juhendaja Teet Krause
 6. Janno Pukk. Ida- Virumaa jugade ülevaade ja tähtsus loodusturismis. Juhendaja Lea Sudakova
 7. Terje Truu. Loodus – ja pereturismikeskse talu loomine Ripsiku Turismitalu näitel. Juhendaja Maris Kalda
 8. Katrin Satsi. Loodushariduse võimalused Setomaal. Juhendaja Lea Sudakova
 9. Allar Tiigi. Loodusturismi olemus ja tähtsus Valga maakonnas. Juhendajad Indrek Melts ja Lea Sudakova
 10. Mario Mölder. Mäesuusatamise ja lumelauatamise areng Lõuna-Eestis ja nende tähtsus rekreatsioonis. Juhendajad Tiiu Kull ja Lea Sudakova
 11. Darja Vostrova. Peipsi järve idakalda loodus – ja kultuuriväärtused. Juhendaja Leho Luigujõe
 12. Tiina Teder. Praktilise loodusõppe võimalused Harjumaa koolide näitel. Juhendaja Kati Orru
 13. Kristel Sepp. Projekteeritav õppe - ja matkarada Loo alevikus Harjumaal. Juhendajad Lea Sudakova ja Aivar Ruukel (***)
 14. Simon Tenisson. Rahulolu uuring RMK Elistvere looduskeskuse loodusõppeprogrammidega. Juhendaja Lea Sudakova
 15. Heimo Tammiste. Riikliku puhkeala laiendamine Väätsa metsandiku piirkonna näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 16. Triin Lillepalu. Rõuge ja Haanja turismiettevõtete arengulugude võrdlus. Juhendaja Lea Sudakova
 17. Märten Vaikmaa. Saaremaa õlle pruulimine, traditsioonid ja tulevik. Juhendaja Toomas Kukk (***)
 18. Egle Soosaar. Setomaa kogukonnaturismi uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 19. Maris Ustav. Soomaa Rahvuspargi külastajate rahulolu – uuring ning selle võrdlus 2005. aasta Soomaa külastajate rahulolu – uuringuga. Juhendaja Aivar Ruukel
 20. Jana Kapinus. Sotsiaalmeedia roll internetiotsingus : Euroopa rahvusparkide näitel. Juhendaja Aivar Ruukel
 21. Anneli Luige-All. Suhtumine loodusesse, muutused hoiakutes ja mõjutajad. Juhendaja Maret Prits
 22. Kristel Kübar. Terviseturismi võimalused Lõuna-Eestis. Juhendaja Lea Sudakova
 23. Merike Tagaväli. Vändra valla vanad koolimajad Samliku kooli sälinud arhiivi korrastamine ja eksponeerimise võimalused. Juhendaja Karin Kaljund (***)
 24. Ave Soo. Üldtuntud dekoratiivsete taimeliikide seisund ja seda mõjutavad tegurid Eestis pääsusilma (Primula farinosa), hariliku nurmenuku (Primula veris), hariliku kullerkupu (Trollius europaeus ) ja siberi võhumõõga (Iris sibirica) näitel. Juhendaja Malle Leht
 25. Janar Hannolainen. Ülevaade Kuremaa ja selle lähipiirkonna loodusturismi hetkeolukorrast ja arenguperspektiividest. Juhendaja Ivar Sibul

 


2011
Magistriõpe (80519)

 1. Aivar Ruukel. Internetis reisimuljete jagajate veebikasutuse muster Eesti rahvusparkide väliskülastajate näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 2. Kerlin Kivioja. Botaanikaaedade roll loodusturismis ning külastajate profiil ja motivatsioon Tallinna Botaanikaaia näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 3. Liina Niinemägi. Turismipiirkonna arendamine Pandivere näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Rudo Puks. Maapiirkonnas asuva turismiteenuseid pakkuva ettevõtte juhtimistegurite kompleks: Kopra talu näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 5. Triinu Adamson-Niidumaa. Peipsiäärsete alade külastatavuse ja reisimotiivide uuring Alatskivi, Pala ja Iisaku valla näitel. Juhendaja Lea Sudakova

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Age Virroja. Silma Õpikoja arengukava 2012–2015. Juhendaja Sirje Aher
 2. Algirdas-Andrus Martsoo. Soomaa üleujutused ja nende tähtsus turismis. Juhendaja Arvo Järvet
 3. Andres Laineste. Eesti sporditurismi potentsiaal ja spordituristide profiil EMT Järvejooksude sarjal osalejate põhjal. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Andres Polver. Merelindude mõju väikesaarte taimestikule. Juhendaja Silja Kana
 5. Anne-Mari Tali. Kaitseväe keskpolügoon kui piirang või atraktiivsuse suurendaja Valgejõel veematku korraldavate turismiettevõtjate jaoks. Juhendaja Aivar Ruukel
 6. Bert Rähni. Suurkiskja turism Euroopas ja võimalused Eestis. Juhendaja Tiit Randveer
 7. Deili Aavik. Nõukogudeaegsete tootmisobjektide kasutamisest Tartumaa käesoleval ajal; geograafilised aspektid. Juhendaja Jaak Kliimask
 8. Egle Plato. RMK Elistvere looduskeskuse loodusõppeprogrammide mitmekesistamise võimalustest. Juhendaja Virve Tuubel
 9. Erika Virroja. Tuunikala vähenemine Vahemeres. Juhendaja Sirje Vilbaste
 10. Eva Vodi. Loodusturismi võimalused Võrumaa mahetalus. Juhendajad Anne Luik, Elen Peetsmann
 11. Gerlin Okas. Kuldlehise kibuvitsa Rosa rugosa invasiivsus. Juhendaja Tiiu Kull
 12. Ingrid Jaanus. Kahepaiksete kaitse pärandkooslustes. Juhendaja Piret Pappel
 13. Jaan –Imre Taklaja. Jahiturismi jätkusuutlikkusest Eestis. Juhendaja Silja Kana
 14. Janno Isat. Loodushoidlik turism Eestis 1918-1940. Juhendaja Tiit Kask
 15. Judith Kuusk. Loodushariduse ja elukestva õppe arendamise võimalused erinevate põlvkondade kaasamiseks Tartu Keskkonnahariduse Keskuses. Juhendajad Kaili Kattai, Helle Kont
 16. Kai-Mai Vei. Räätsamatkad Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 17. Keithi Pusepp. Maaelu arendamineJõgeva maakonnas. Juhendaja Lea Sudakova
 18. Kerli Peterson. Vähimajandus ja vähiturismi perspektiivid Eestis. Juhendaja Margo Hurt
 19. Kerttu Hermann. Laagritöötajate pädevus ja huvi tõsta laagrinoorte keskkonnateadlikkust. Juhendajad Piret Eit, Kaire Lanno
 20. Kristiina Veetamm. DDT mõju Eesti kotkastele tänapäeval. Juhendaja Ülo Väli
 21. Liina Heeringas. Lääne maakonna loodushariduslike programmide analüüs. Juhendaja Merit Otsus
 22. Liina Kraun. Meemesilase kaitse: kohalikud ja globaalsed probleemid. Juhendajad Maarika Mänd, Ants-Johannes Martin
 23. Liisi Vassar. Soovitused seljakotiturismi arendamiseks Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 24. Maarja Püssim. Soera loodusõpperaja täiendamine ja loodusõppeprogrammi koostamine Palade Loodushariduskeskusele. Juhendajad Kaire Lanno, Karin Poola
 25. Maarja Tilga. Internetiturunduse olulisus turismiettevõtluses reisibüroode ja reisikorraldajate, hotellide ja aktiivse puhkuse pakkujate seas. Juhendaja Lea Sudakova
 26. Madis Ess. Keskkonnahariduse ja õuesõppe vajalikkus III kooliastmele Elva piirkonnas. Juhendaja Gea Järvela
 27. Maren Veelmaa. Looduskeskuste roll loodushariduses ja loodusturismis. Juhendaja Tiiu Kull
 28. Maret Kallejärv. Linnuvaatlusturismi arendamise võimalused Võrtsjärve poldritel. Juhendaja Andres Kuresoo
 29. Mari – Liis Andre. Loodusturismi võimalused ja piirangud Tallinnas. Juhendaja Kaja Peterson
 30. Mariann Oja. Taimed loodusturismi objektina. Juhendaja Malle Leht
 31. Mario Traks. Jahinduse ja metsanduse vastuolud Eestis ning Euroopas. Juhendaja Tiit Randveer
 32. Mati Mikson. Kalavarud, nende seisund ja kaitse Peipsi järvistul. Juhendaja Teet Krause
 33. Merje Hannus. Kaali, Ilumetsa ja Tsõõrikmäe meteoriidikraatrid – Eesti unikaalsed loodusmälestised. Juhendajad Tiiu Kull, Reet Tiirmaa
 34. Pilleriin Pedras. Kahetiivalised ja turismimajandus. Juhendaja Olavi Kurina
 35. Priit Puppart. Metssea Sus scrofa kahjustused põllukultuuridele Saaremaal ja jahimeeste ning maaomanike suhtumine sellesse. Juhendaja Tiit Randveer
 36. Raimond Tepner. Keila linna reoveepuhasti mõju Keila jõele. Juhendaja Sirje Vilbaste
 37. Reeli Hallik. Tuulikuparkide mõjust linnustikule. Juhendajad Andres Kuresoo, Kristjan Müül
 38. Signe Helstein. Söödavad selgrootud Läänemeres, neid ohustavad tegurid ja kaitse. Juhendaja Sirje Vilbaste
 39. Signe Hunt. Kiidjärve-Kooraste puhkeala külastatavuse uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 40. Sigrid Veiderpass. Loodusturismist lähtuva häirimise võimalikud mõjud suurkiskjatele. Juhendaja Raido Kont
 41. Triin Kelder. Pärandkultuuri objektid  - kivilabürindid ja ohvrikivid. Juhendaja Tõnu Viik
 42. Triinu Vakmann. Kvaliteeedijuhtimise süsteemi rakenamine seiklusturismi ettevõttes Matkajuht OÜ. Juhendajad Levo Tohva, Thea Kull
 43. Urmas Vahter. Laste keskkonnateadlikkuse tõusu võimaldavad maamajandusettevõtted Võrumaal. Juhendaja Silja Kana

 


2010

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Aigi Irs. Nägemispuudega inimeste võimalused Eesti loodusturismis. Juhendajad Lea Sudakova, Aldo Kals
 2. Anni Haavakats. RMK Ilumetsa Looduskeskuse loodusharidusprogramm. Juhendajad Tiiu Kull, Airi Lokk
 3. Anu Metsniit. Loodusturismi võimalused Vilsandi Rahvuspargis. Juhendaja Ivar Sibul
 4. Evelin Käpa. Elva loodusturismi potentsiaal ja hetkeolukord. Juhendajad Karin Kaljund, Merili Aasma
 5. Helen Nagel. Rekreatsiooni võimalused Riigimetsa Majandamise Keskuse soodes olevatel matka- ja õpperadadel. Juhendaja Andres Jäärats
 6. Helena Semm. Linnuvaatlustornide seisukord Eestis ja parendamisvõimalused. Juhendajad Andres Kuresoo, Leho Luigujõe
 7. Inga Maršalok. Ida-Virumaa kaitsealuste üksikobjektide rakendamine loodusturismis. Juhendajad Anne Nurgamaa, Ingrid Kuligina
 8. Irina Kõivik. Turistide rahulolu loodusturismi korraldusega Meenikunno matkaraja näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 9. Jaana Põldoja. Kaitseala turism ja selle mõju kohalikule majandusele Soomaa rahvuspargi näitel. Juhendaja Aivar Ruukel
 10. Katrin Trumma. Ajaloolise Postitee välja arendamise võimalusi tuntud turismiobjektiks. Juhendajad Thea Kull, Reeli Kork
 11. Kristiina Soon. Võrumaa matkaradade kvaliteedi analüüs. Juhendaja Silja Kana
 12. Kristiina Veltmander. Loodusturismi võimalused ja metoodilised materjalid matkajuhile Muhu valla Kesse, Viire ja Võilaiul. Juhendajad Kadri Tüür, Kadri Tali
 13. Kärt Säre. Õietolmu mitmekesisus Eesti geobotaanilistes rajoonides. Juhendajad Vivika Meltsov, Tiiu Kull
 14. Liina Karrofeldt. Külastuse korraldamine kaitstavatel aladel. Juhendajad Lea Sudakova; Eerika Purgel
 15. Liina Laanemets. Mulgimaa jalgrattaraja eskiisprojekt. Juhendajad Silja Kana, Ly Laanemets
 16. Liisi Kört. Loodusturismi ja loodusgiidi teenuse arendamise võimalused Pühajärve SPA & Puhkekeskuses. Juhendajad Kaili Kattai, Merit Otsus
 17. Maarja Kask. Alam-Pedja looduskaitseala turismi ja vaba aja veetmise korraldus. Juhendajad Tiiu Kull, Riin Vare
 18. Maret Aasa. Šamanism loodusturismi rikastava faktorina. Juhendaja Argo Moor
 19. Marika Pihlakas. Rekreatsiooni võimalused Paljassaare poolsaarel. Juhendaja Kaja Peterson
 20. Marko Kiisküla. Kopra (Castor fiber L.) asustustihedus ja elupaigad Mädajõel. Juhendajad Nikolai Laanetu, Tiit Randveer
 21. Marko Soom. Lõhepüüdja Eesti jõgedel kui kalaturist. Juhendaja Teet Krause
 22. Meelis Sõukand. Säästva turismi areng Tartumaal vallajuhtide küsitlusuuringu põhjal. Juhendaja Lea Sudakova
 23. Merike Saarna. Alatskivi ja tema ümbruse kultuurmaastiku tähtsus kohaliku loodusturismi arengus. Juhendaja Kadi Karro
 24. Merike Udras. Võrumaa kui turismi sihtkoha areng ja loodusturismi võimalused. Juhendaja Lea Sudakova
 25. Monika Kreilis. Loodsuturismi võimalustest ja võimalikkusest Struuga luha piirkonnas. Juhendaja Kadri Tali
 26. Monika Tammiste. Vääriselupaikade mitmekesisus ja kaitse Eestis. Juhendaja Merit Otsus
 27. Priit Tomson. Kavadi matkaraja vaatetornile sobiva asukoha planeerimine GISi abil. Juhendaja Anne Kull
 28. Regiina Viinapuu. Loodushääled ja vaikus kui turismiobjekt. Juhendaja Malle Leht
 29. Riin Klade. Looduslike pühapaikadega seotud teadmiste ja suhtumiste kaardistamine Tartumaa ohvripuude ja hiiesalude näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 30. Risto Länts. Wilderness – tähendus ja tähtsus looduskaitses. Juhendaja Merit Otsus
 31. Signe Logina. Mahetoodangu kasutusvõimalused Setomaa turismi- ja toitlustusettevõtetes. Juhendaja Elen Peetsmann
 32. Tiit Juulik. Rannaküla turismi võimalused Lümanda vallas. Juhendajad Teet Krause, Stanislav Toropov
 33. Triin Sternhof. Eesti ja Islandi loodusturismi võimalused rahvusparkides. Juhendaja Thea Kull
 34. Triin Uffert. Soorajad Pärnumaal. Juhendaja Malle Leht
 35. Urmas Abel. Väike-konnakotka Aquila pomarina elupaigakasutuse varieeruvus Eestis Otepää looduspargi ja Loode-Tartumaa näitel. Juhendajad Ülo Väli, Tarmo Evestus
 36. Virve Tõnne. Hurmioru taimestik loodusturismi objektina. Juhendaja Tiiu Kull

 


2009
Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Aat Sarv. Jalase maastikukaitseala turismikorralduse suunad looduskaitseliste regulatsioonide kontekstis. Juhendaja Tiiu Kull
 2. Aivar Ruukel. Soomaa säästva turismi strateegia PAN Parkidega liitumisel. Juhendaja Tiiu Kull
 3. Annika Osja. Valgamaa matkaradade analüüs ja külastuskoormuse vaatlus. Juhendajad Lea Sudakova, Meeli Mesipuu
 4. Anu Jõudna. Loodusharidus Eesti kaitsealade kaitsekorralduskavades Harju- ja Pärnumaa kaitsealade näitel. Juhendaja Marek Sammul
 5. Birgit Škerin. Külastajate ootused ja klienditeenindus loodusturismis. Juhendaja Külli Toots
 6. Eerika Purgel. Külastajate viibimine kaitsealal ja sellest tulenevate mõjude ja riskide hindamine Endla looduskaitseala näitel. Juhendaja Jaan Luig
 7. Jaanika Kaljuvee. Erinevate sektorite roll Võrtsjärve piirkonna loodusturismi arendamisel. Juhendaja Lea Sudakova
 8. Kadi Simmulmann. Jõgevamaa matkaradade analüüs. Juhendaja Silja Kana
 9. Kertri Kaare. Loodusrajad Harjumaal. Juhendaja Tiiu Kull
 10. Kristel Koemets. Loodusradade tähtsus kaitseala väärtuste tutvustamisel Lahemaa Rahvuspargi näitel. Juhendaja Kristi Kivimaa
 11. Kristi Põllumäe. Õisu maastikukaitseala kasutuskorralduskava. Juhendaja Hille Lapp
  Kristi Veere. Loodushariduse roll turismis ja selle korraldamisega seotud probleemvaldkonnad. Juhendaja Lea Sudakova
 12. Kristiina Lindegrön. Pangodi maastikukaitseala loodusturismikorraldus. Juhendaja Tiiu Kull
 13. Liina Niinemägi. Välisturist Eesti looduses - Kultuuridevahelised erinevused. Juhendaja Riste Keskpaik
 14. Marii Tomson. Turism Haanja looduspargis. Juhendajad Tiiu Kull, Maris Kivistik
 15. Mari-Liis Feodorov. Ülevaade Pärnumaa nelja kaitseala matkaradadest. Juhendaja Kaire Lanno
 16. Marju Õunpuu. Harku ja Rae valla potentsiaalsed looduslikud pühapaigad 2009: kajastus trükis ja pärimuses. Võimalused turismiks. Juhendaja Raivo Kalle
 17. Reelika Raudkivi. Ravimtaimeturismi võimalikkusest Eestis. Juhendaja Malle Leht
 18. Rutt Männaste. Puhtu arengukava. Juhendaja Bert Holm
 19. Tiiu Leet. Ülevaade Eesti loodusturismi pakkumistest liikumispuudega inimestele ning probleemide ja võimaluste analüüs. Juhendaja Lea Sudakova
 20. Triinu Adamson. Turistide rahulolu aspektid loodusturismi korraldusega Iisaku, Pala ja Alatskivi valla näitel. Juhendaja Kati Kangur

< Tagasi algusesse