Siinsetel alamlehtedel on ära toodud Loodusturismi eriala alates aastast 2009 kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd.

 

2017     2016     2015    2014    2013    2012    2011    2010     2009 

 

2019
Magistriõpe (80519)

 1. Kerli LiikvartMillised sotsiaalmeediakanalid mõjutavad turiste reisiotsuste tegemisel?; juhendaja: Lea Sudakova
 2. Ahti LillNutirakenduste kasutamine loodusradadel – ja turismis: külastajate andmete kogumine ja nende kasutamine; juhendaja: Tarmo Pilving
 3. Margot LindpereLoodusgiidide koolitamine Eestis; juhendaja: Tarmo Pilving
 4. Piret Rabakukk Jahiturismi olemus ja potentsiaal Eestis; juhendajad: Tiiu Kull ja Tarmo Pilving
 5. Ene Täht Madalsoode kuivendamise mõju tigudele Läänemaa Suursoo näitel; juhendajad: Marika Kose ja Liina Remm
 6. Birgit ValdaruJätkusuutliku keskkonna tagamine orieteerumisürituse korraldamisel; juhendaja: Marika Kose

 

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Mihkel Ader; Turismiettevõtete edukust mõjutavad tegurid Võrumaa mikroettevõtjate arvamusuuringu alusel; juhendaja: Lea Sudakova
 2. Alar Härm; Looduses ellujäämine: X-ja Y-generatsiooni teadmiste ja oskuste võrdlus; juhendaja: Tarmo Pilving
 3. Brenda Härm; Keskkonnaregistri täiendamise analüüs Eesti Loodusvaatluste andmebaasi (LVA) näitel; juhendajad: Silja Kana ja Reigo Roasto
 4. Anneli Jaanus; Kaasaegsed usundiloolise marsruudi koostamise põhimõtted Hiiumaa näitel; juhendaja: Marika Kose
 5. Aivi Kasik; Harrastusloodusvaatlejate aktiivsus ja vaatluste ruumiline paiknemine Eesti loodusvaatluste andmebaasi (LVA) näitel; juhendajad: Silja Kana ja Marika Kose
 6. Karola Kivilo; Looduses liikumine kui roheteraapia tartu tudengite näitel; juhendajad: Kadri Maikov ja Marika Kose
 7. Kätlin Maran; Võrumaa 10-12 aastaste õpilaste värskes õhus viibimise harjumused; juhendaja: Marika Kose
 8. Birgit Post; Laste vabaaja veetmisvõimalused Tartu Loodusmaja huviringides; juhendaja: Tiiu Kull
 9. Ireene Roman; Külastajate rahulolu uuring ja selle analüüs Tuhkana puhkeala näitel; juhendaja: Marika Kose
 10. Kaupo Rozenkron; Orienteerumine Eesti kaitsealadel aastatel 2016-2018; juhendaja: Tiiu Kull
 11. Aldo Rääbis; Loodusharidus ja muinasjutt loodusfotograafias; juhendaja: Urmas Tartes
 12. Ilija Samoldin; Ettevõtte rajamine „Piusa pall OÜ „ näitel; juhendaja: Lea Sudakova
 13. Martin Tikk; Looduskeskuste turismipotensiaal ja võrgustamine avalikkusele suunatud teenuste pakkumises; juhendajad: Marika Kose, Helle Kont ja Tarmo Pilving
 14. Merili Trumm; Tarbijate teadmised ökomärgistusest turismis; juhendaja: Tarmo Pilving
 15. Tõnu Vahtra; Orienteerumisraja planeerimine Valgamaa ja Tartumaa näitel; juhendaja: Marika Kose

 


2018
Magistriõpe (80519)

 1. Tatjana Juusu;  Eesti ja Läti turismiettevõtjate koolitusvajaduste analüüs teenuste pakkumisel Jaapani turismiturule; juhendaja: Lea Sudakova
 2. Liis KivilaEesti palverännutee potentsiaal kultuuripärandi hoidjana ning päranditurismi edendajana; juhendajad: Marju Kõivupuu ja Argo Moor

 3. Mariel Krumm2-3 aastaste lastega perede eelistused, ootused ja rahulolu seoses ürituste külastamisega; juhendaja: Marika Kose

 4. Raili KõomägiSeeneturismi potentsiaal ja kitsaskohad Eestis; juhendajad: Marika Kose ja Lea Sudakova

 5. Maria LutsarSündmusturismi mõju kohalikule kogukonnale ja kultuurile Peipsi järvefestivali näitel; juhendajad: Lea Sudakova ja Marika Kose

 6. Liina Nestra-Junolaine Turismi arengut limiteerivad faktorid puhkealal Järvselja, Kiidjärve-Taevaskoja, Saverna ja Pühajärve näitel; juhendaja: Lea Sudakova

 7. Leena ProzesKodumaine viinamarjakasvatus ja veinivalmistamine  - kas täiendav maaturismi tõukejõud Eestis?; juhendaja: Kadri Karp

 8. Marjaana RimLoodusturismi mahu ning nõudluse ja pakkumise hindamine Eesti ametliku turismipotaali Visitestonia/Puhkaeestis näitel; juhendaja: Tarmo Pilving

 

Bakalaureuseõpe (80520)

 1. Niina VatševskihPõlvamaa matkaradade sobivus liikumispuuetega inimeste jaoks; juhendaja: Lea Sudakova