EMÜ ametlik lehekülg sisseastujatelele on siin:  EESTI MAAÜLIKOOLI SISSEASTUMISINFO

 

Bakalaureuseõpe

Aastal 2013 linna- ja tööstusmaastike korralduse bakalaureuseõppesse vastuvõttu ei toimu

 

Vastuvõtul ei ole vanusepiirangut. Eelduseks on keskharidus, mis annab õiguse kandideerida ka neil, kel ei ole sooritatud riigieksameid. Sisseastumiseksameid ei ole.

Õppekoha tasumäär semestris on 800 eurot.

 

Magistriõpe

Linna- ja tööstusmaastike korralduse eriala magistriõppesse kandideerimiseks peab kandidaat olema omandanud bakalaureuse kraadi, mille lõputöö/lõpueksami hinnet kasutatakse sisseastumiseksami hindena. Magistriõppesse kandideerimiseks peaks bakalaureuse kraad olema omandatud Eesti Maaülikooli  õppekavadel või teiste kõrgkoolide loodus-, keskkonna-, täppis- ja majandusteaduste suunalistel õppekavadel (Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri, lisa 2 ja lisa 3)

Muudel õppekavadel ja erialadel bakalaureuse kraadi omandanud kandideerida soovijad peavad  läbima sisseastumis-vestluse

Õppekoha tasumäär semestris on linna- ja tööstusmaastike korralduse magistriõppes 800 eurot.