2015. aastal kaitstud tööd

Magister

  1. Liis Keerberg; Linnustikku mõjutavad tegurid ning elupaikade säilitamise ja loomise võimalused karjäärides; juhendajad: Riho Marja, Hannes Pehlak
  2. Ave Konso; Rakvere linna lähiümbrus aastatel 2005-2013 kehtestatud elamuarenduse detailplaneeringute kaardistamine ja analüüs; juhendaja: Toomas Muru
  3. Roland Lindeburg; Kortermajade soojustamise efektiivsuse hinnang; juhendaja: Valdo Kuusemets
  4. Helle Link; Riski hindamine keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise raames; juhendaja: Ants Tammepuu
  5. Tiiu Reitav; Taimede kasvu mõjutamise võimalused katusehaljastuses; juhendaja: Ele Vool
  6. Kaarel Svätski; Sissehingatavate osakeste päritolu selgitamine Tartus; juhendajad: Veljo Kimmel; Marek Maasikmets

 

Bakalaureus

  1. Kaidar Kängsepp; Kergliiklusteede vajaduse hindamine Valgamaa omavalitsustes; juhendajad: Toomas Muru; Margis Sein
  2. Liina Tarkus; Valgusreostuse reguleerimine Eesti linnades: valgustatud välireklaami linnakeskkonda paigutamise nõuded; juhendaja: Toomas Muru
  3. Katri Vene; Võõrliikidega kaasnevad ohud inimese tervisele; juhendaja: Merle Ööpik