2013. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Bogdanov, Risto; Kaevanduspärandi väärtustamise ja kasutamise võimalused Ida-Virumaal; juhendajad Kaie Metsaots, MSc; Kalev Sepp, PhD
 2. Kork, Taavi; Toidukasvatamise võimalused ja tegelikkus Tartu maakonna tiheasustusaladel; juhendajad Sirje Vabrit, PhD; Mart Külvik, PhD
 3. Soldatov, Vladimir; Balti raudteel tüüpprojektide järgi ehitatud raudteejaamad (1870-1917) tänapäeval; juhendaja Mari Nõmmela, MSc
 4. Tamm, Egle; Lääne-Saaremaa valdade ühine jäätmekava aastateks 2012-2016; juhendaja  Aija Kosk, MSc
 5. Ventman, Eduard; Ehitusmaavarade kaevandamisega seotud seadusandluse võrdlus Eestis ja Soomes; juhendaja Kaie Metsaots, MSc
   

Bakalaureus

 1. Link, Helle; Jäätmete ja teisese toorme käitlus tootmisettevõttes; juhendaja Valdo Kuusemets, PhD
 2. Meerits, Kristel; Militaarobjektid Eesti rohevöös Ida-Virumaal; juhendaja Henri Järv, MSc
 3. Peever, Asso; Ehituspärandi käsitlemine Rapla maakonna üldplaneeringutes; juhendaja Toomas Muru, MSc
 4. Reitav, Tiiu; Tartu linna olemasolevate haljastatud katuste kaardistamine ja nende olukorra analüüsimine; juhendajad Ülle Griŝakov, Merle Karro-Kalberg, MSc
 5. Sander-Sõrmus, Meelika; Pargihoolduse praktikad Baltimaades kolme väikelinna pargi näitel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 6. Sigin, Aleksei; Valglinnastumise mõju Tartu linna lähiümbruse õhusaastele; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 7. Ŝvõrov, Dimitri; Väärtuslikke põllumaade käsitlusi Tartumaal; juhendaja Toomas Muru, MSc
 8. Treufeld, Siiri; Laste ja noorte kaasamise võimalustest ja vajalikkusest linnaruumi ja teiste tiheasulate planeerimisel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 9. Unt, Arti; Eesti kaitsealade rahvastik; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Jaak Kliimask, MSc