2011. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Kalmu, Malle; Paekarjäärid pärandmaastike kujunduses; juhendajad Kaie Metsaots, MSc; Rein Einasto, MSc
 2. Luks, Marika; Tervendavate teekondade võimalused Põhja-Eesti spaades; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 3. Riisalo, Silver; Hiiumaa militaarpärandi analüüs; juhendajad Kalev Sepp, PhD; Janar Raet, MSc
 4. Sein, Margis; Maakonnaplaneeringu ülevaatamine Lääne maakonna näitel; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Säde, Inga; Parima võimaliku tehnika katsetused Balti elektrijaama 26. tolmpõletuskatlal; juhendaja Aija Kosk, MSc

Bakalaureus  3+2

 1. Aleksandrov, Janar; Ehituskeeluvöönd tänases Eesti õigusruumis ja selle rakendus Ida-Virumaa näitel; juhendaja Aija Kosk, MSc
 2. Joosing, Liisi; Lapsehoolduspuhkusel olevate emade hinnang kodupiirkonna avaliku välisruumi kvaliteedile (Ülenurme alevik); juhendaja Peeter Vassiljev, MSc
 3. Leht, Heigo; Olmekütmine Tapa linnas; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 4. Lõiv, Berit; Ligipääsetavus Tähtvere valla matkaradadele; juhendaja Toomas Muru, MSc
 5. Põdra, Andres; Harjumaa ehitusmaavarad ja nende kasutamine teedeehituseks; juhenaja Kalev Sepp, PhD
 6. Sepa, Aive; Väärtuslike maastike määratlemisest: viie maakonna näitel; juhendajad Valdeko Palginõmm, MSc, Maaria Semm, MSc
 7. Sildnik, Renee; Helme ümbruse maastikuhoolduskava elluviimise kogemus; juhendaja Maaria Semm, MSc
 8. Svätski, Kaarel; Välisõhu kvaliteedi muutuste analüüs Tartus; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 9. Tomson, Alo; Metsakultuuride ulukikahjustuste leevendamise ja vältimise võimalused Eestis, juhendaja Tiit Randveer, PhD
 10. Toots, Janika; Majutuse iseloom ja dünaamika Jõgeva maakonnas 2000ndatel aastatel; juhendaja Jaak Kliimask, MSc
 11. Vors, Tuuli; Keskkonnakorraldus Eesti kaitseväe harjutusväljadel; juhendaja Ants Tammepuu, MSc