2009. aastal kaitstud tööd

 

Bakalaureus  3+2

 1. Aromäe, Kaire; Muudatused Setumaa külatüüpides sajandi jooksul Värska valla näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Ahto Raudoja
 2. Enok, Janne; Laste ohud kooliteel Nõmme linnaosa näitel; juhendajad Mart Külvik, PhD; Tiia Rõivas
 3. Kalmu, Malle; Õpperada Maardu fosforiidikarjääri näitel; juhendaja Eva-Liis Tuvi, MSc
 4. Kihu, Eda; Mahetoidu kastimüügi olukord ja võimalused Eestis; juhendajad Anne Luik, PhD; Sirli Pehme, MSc
 5. Kiudorov, Anneli; Sorteeritud jäätmete kogumisvõrgustiku toimimise analüüs Põlva maakonna jäätmejaamade näitel; juhendajad Aija Kosk, MSc; Rein Kalle
 6. Laidma, Eleri; Jäätmekäitluse korraldamine hajaasustuspiirkonnas Toku küla näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD
 7. Luks, Marika; Kelvingi küla avalike alade haljastuskontseptsioon; juhendaja Kadri Maikov, MSc
 8. Lääts, Hille; Audru Keskkooli õpilaste liikumisviisid kooli ja kodu vahel; juhendajad Toomas Muru, BSc; Tiia Rõivas
 9. Mändre, Jane; Muutused Tartu õhuseire korralduses 1993-2008; juhendaja Veljo Kimmel, PhD
 10. Nurmsalu, Anu; Tänavahaljastuse rajamisel tehtud puudujääkide seosed hooldusega; juhendajad Aija Kosk, MSc; Kadri Kõresaar
 11. Ploompuu, Siret; Põlvamaa kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse hetkeolukord; juhendaja Aija Kosk, MSc
 12. Poola, Meeli; Kõpu poolsaare loodusväärtused ja nende kaitse korraldamine; juhendajad Kadri Kask, MSc; Tiit Leito
 13. Rännel, Sigrit; Harmi mõisaansambli hoolduskava; juhendaja Kadi Karro, MSc
 14. Salupõld, Ellen; Pärandkultuur Habaja külas Harjumaal; juhendaja Mart Külvik, PhD
 15. Säde, Inga; Balti elektrijaama 12. tolmpõletuse energiaplokist ja uuest 11. keevkihtpõletuse energiaplokist aastatel 2005-2008; juhendaja Aija Kosk, MSc
 16. Viitkar, Kristi; Toidujäätmete väärindamine kompostiks Maksiköögi näitel; juhendaja Mait Kriipsalu, PhD