Linna- ja tööstusmaastike korralduse eriala

• Eriala tutvustav voldik  (pdf

Eesti Maaülikooli ametlik infoleht: 

 

Magistriõpe kaugõppena (2 aastat).

Esimesed tudengid võeti bakalaureuseõppesse vastu aastal 2006 ning magistriõppesse aastal 2008. Aastal 2009 lõpetas bakalaureseõppe esimene lend. Alates 2014 bakalaureuseõppese vastuvõttu enam ei toimu.

Linna- ja tööstusmaastike korralduse õppekava ühendab  loodus-, majandus-, sotsiaal- ja tehnikateadusi.
Õppekava annab süvendatud teadmised järgmistes valdkondades:
• keskkonnapoliitika ja –juhtimine tööstuses ning omavalitsustes
• inimtegevuse mõjude hindamine keskkonnale
• rikutud maastike ning tööstusalade taastamine
• säästva elukeskkonna planeerimine
• säästvad keskkonnatehnoloogiad

Eriala lõpetaja  oskab leevendada inimtegevuse mõju tööstuses, tööstuspiirkondades ja linnades; oskab planeerida säästlikku inimtegevust tööstus- ja linnamaastikes; oskab arvestada esteetilisi aspekte ja toimida nendest lähtuvalt; oskab korraldada ning arendada kvaliteetset elukeskkonda nii maal kui linnas.

Lõpetaja leiab tööd:
• tööstusettevõtetes
• keskkonnateenistustes ja –inspektsioonides
• kohalikes omavalitsustes
• maavalitsustes, ministeeriumites jt riigiasutustes
• keskkonnaorganisatsioonides ja arenduskeskustes
• erafirmades

Õppetöö on korraldatud sessioonidena ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl.

Rohkem infot kaugõppesse vastuvõtu ja kaugõppes õppimise kohta leiate EMÜ kaugõppe lehelt.