AKADEEMILINE KALENDER

OLULISED KUUPÄEVAD LÕPETAJATELE


EMÜ kasutajakonto annab õiguse siseneda õppeinfosüsteemi (ÕIS), kus näete kõige uuemat tunniplaanide infot. EMÜ kasutajakonto saab iga tudeng ID-kaardi abil (vaja on ID-kaardi PIN 1 koodi) teha ise aadressil: http://konto.emu.ee Konto loomine on võimalik alates immatrikuleerimiskuupäevast (1.september). Dokumendi alusel väljastab kasutajakontosid ka EMÜ Üliõpilasesindus