Lõputöö ja eksami teemad

Info 2018. aastal bakalaureuseastme lõpetajatele

Bakalaureuse lõputööde teemad Aianduse erialale: Bakalaureusetööde teemad

Bakalaureusetöö teemade valimise tähtaeg on 3. aprill, 2017.

Enne teema valimist on üliõpilane kohustatud ühendust võtma teda huvitava teema juhendajaga ja saama juhendajapoolse nõusoleku. Lõputööga lõpetamise korral eraldi avaldust õppekorraldusspetsialistile esitama ei pea. Piisab, kui üliõpilase nimi on tabelis kirjas  ning juhendaja nõusolek olemas.

 Avaldus eksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

 

 

Info 2018. aastal magistriastme lõpetajatele

Magistritööde teemad 2016.aastal magistrantuuri astunutele

Enne teema valimist on kohustuslik ühendust võtta teema juhendajaga. Teemade valimise tähtaeg on 7. november 2016.