2011. aastal kaitstud tööd

Magistritööd (3+2)´

 1. Alice Aav. Kartulisortide lehemädanikukindlus ja Phytophthora infestans  sugulise paljunemise esinemise mõju kartulikasvatusele.  Juhendaja: lektor PhD Eve Runno-Paurson
 2. Helen Hendrikson. Linna heitvee settemuda mõju kasvusubstraadi omadustele ja sultan-lemmaltsa (Impatiens walleriana) bioproduktsioonile. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 3. My Johanson. Mustika viljade kvaliteet sõltuvalt genotüübist. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 4. Karin Kikas. Sordiomaduste ja juurevälise väetamise mõju viinamarjade kvaliteedile. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 5. Anneli Kööba-Orlov. Petunia x hybrida ja Tagetes patula kasvatamise majanduslik hinnang AS Plantexi Jõhvi tootmisüksuse näitel. Juhendaja: lektor MSc Ülle Roosmaa
 6. Marii Maiste. Noorendsulõikuse mõju matuurses arengufaasis  kännasmustika (Vaccinium corymbosium L.) vegetatiivsele kasvule. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 7. Mirjam Metsare. Ohustatud käpalise liigi roheka õõskeele (Coeloglossum viride (L.) Hartm.) seemnete kvaliteet. Juhendaja: v.-teadur PhD Kadri Tali
 8. Einike Mõttus. Suveõunte ’Maikki’ ja ’Pirja’ kvaliteet sõltuvalt pookealustest ja juurevälisest väetamisest kaltsiumkloriidiga. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 9. Ailiis Põllu. Biofungitsiid Prestop  Mix mõju kimalase (Bombus terrestris L.) ainevahetusele. Juhendaja: prof. PhD Marika Mänd
 10. Priit Pedastsaar. Sordiomaduste mõju maguskirsi (Prunus avium L.) biokeemilisele koostisele. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp ja PhD Ave Kikas
 11. Reelika Rätsep. Taasviljuva aedvaarika (Rubus idaeus L.) sortide genotüübilised omadused Lõuna-Eesti tingimustes. Juhendaja: teadur MSc Liina Arus; Konsultant: prof. DSc Kadri Karp
 12. Ene Tooming. Tume-viljanaksuri antenaalsete maitseharjaste elektrofüsioloogiline reaktsioon taimsetele suhkrutele. Juhendajad: v.-teadur PhD Enno Merivee, teadur PhD Anne Must

Bakalaureus (3+2)

 1. Laura Barbo. Linnahaljastuses kasutatavate puude libedustõrjesoolade taluvus. Juhendaja: lektor PhD Ele Vool
 2. Kadri Heina. Olmejäätmetest ja linna heitvee settemudast kompostide mõju kasvusubstraadi omadustele. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 3. Sigrid Kirotar. Erinevate mineraal- ja orgaaniliste väetiste mõju aedmaasika saagile ja kvaliteedile. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 4. Kai Kiviste. Vermikomposti mõju kasvusubstraadi omadustele sõltuvalt komposti algmaterjalist. Juhendaja: dots. DSc SirjeVabrit
 5. Maarja Kärblane. Sipelgad aias – kahjurid või kasurid. Juhendaja: v.-teadur PhD Ants-Johannes Martin
 6. Maarika Pant. Meemesilaste ja kimalaste kasutamine entomovektorina taimekahjustajate tõrjes. Juhendaja: prof. PhD Marika Mänd
 7. Anne-Liis Riitsalu. Viinapuude kasvatustehnoloogiad ja kasvatamine Eestis. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 8. Cädy Saar. Võralõikuse mõju õunte kvaliteedile. Juhendaja: lektor PhD Ele Vool
 9. Maarja Talts. Kasvutingimuste ja genotüübi mõju küüslaugu (Allium sativum L.) saagikusele ning kvaliteedile. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 10. Helena Vaher. Õisdekoratiivsete taimede värvus ja kuidas seda mõjutada. Juhendaja: lektor PhD Ele Vool