2010. aastal kaitstud tööd

Magistritööd (3+2)´

 1. Liisa Elmet. Kännasmustikasortide vegetatiivne kasv ja saagikus sõltuvalt sordiomadustest. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 2. Anneli Hallisk. Poolkõrge kasvuga mustikate viljade kvaliteet sõltuvalt kasvukoha mullastikust. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 3. Kati Keert. Leheväetise Lithovit mõju aedmaasika viljade biokeemilisele koostisele. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 4. Triin Kuusepuu. Maasikasortide võrdlev hindamine. Juhendaja: v.- teadur biol. kand. Asta-Virve Libek
 5. Merle Kuusik. Musta sõstra sortide saagi kujunemine. Juhendaja: v.-teadur biol. kand. Asta-Virve Libek
 6. Kristine Palm. Istikute erinevates kassettides ettekasvatamise mõju hiidsibula ja porrulaugu saakide kujunemisele. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 7. Annika Pähn. Musta sõstra saak ja saagi kvaliteet tava- ja maheviljeluses. Juhendaja: teadur MSc Kersti Kahu
 8. Liis Reimand. Aedmaasika säilitamise võimalused modifitseeritud atmosfääri tingimustes. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 9. Anneli Tiisler. Viinamarja sordiomaduste mõju saagi kvaliteedile. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 10. Kristen Veelmaa. Viinapuu kasv ja saak avamaa tingimustes. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 11. Liisa Vihmand. Jooksiklaste esinemine erinevates põllukultuurides sõltuvalt kasvatustingimustest. Juhendajad: prof. biol. kand. Anne Luik, teadur MSc Märt Kruus
 12. Kädi Viira. Kloonaluse mõju erinevate õunasortide koristusküpsusele. Juhendajad: teadur MSc Krista Tiirmaa, teadur MSc Neeme Univer

Bakalaureus (3+2)

Iluaianduse eriala

 1. Anu Anijago. Lõhnaained meelte mõjutajatena. Juhendaja: lektor MSc Kadri Maikov
 2. Kristi Keskla. Taimede stressi mõju kahjurputukate arvukusele. Juhendajad: teadur PhDAngela Ploomi, doktorant Irja Kivimägi
 3. Kadi Lambrik. Mõnede söödavate viljadega ilutaimede biokeemiline koostis. Juhendaja: lektor PhD Ele Vool
 4. Mariin Manglus. Mahe- ja tavaviljeluse mõju aedmaasika ’Polka’ viljade biokeemilisele koostisele. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 5. Helen Pitk. Taime ja kahjurputuka vahelistest seostest. Juhendaja: v.-teadur biol.tead.kand.Luule Metspalu
 6. Helen Schmidt. Multši mõju aed-puispetuunia Calibrachoa x hybrida dekoratiivsusele. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 7. Jaanika Verlin. Looduspärane kujundus 20. sajandi aiakunstis. Juhendaja: dots.Mari Nõmmela

Aianduse eriala

 1. Merit Annamaa. Kännasmustikasortide vegetatiivne kasv ja saagikus sõltuvalt sordiomadustest. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 2. Tatjana Bilan. Lehtköögiviljade ja maitsetaimede säilitusmeetodid. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 3. Helena Haav. Erinevad multšid maasikakasvatuses. Juhendaja: teadur MSc Liidia Klaas
 4. Angela Hiiesalu. Kultuurmustikate maheviljelemine. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 5. Pirko Jalakas. Teadustöö ja kasvatustehnoloogiad lauaviinamarjade kasvatamisel. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 6. Kristiina Kaarlõpp. Kimalaste korjekäitumist mõjutavad tegurid. Juhendaja: prof.PhD Marika Mänd
 7. Kaia Kask. Kännasmustika viljade kvaliteet sõltuvalt sordist. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 8. Kadri Land. Aedmaasika ja mustsõstra kasvatustehnoloogiad maheviljeluses. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 9. Anu Rätsep. Geneetiliselt muundatud kultuuride ökoloogilised riskid. Juhendaja: teadur PhD Eve Veromann
 10. Mariliis Soodla. Õiesignaalid kimalaste korjekäitumises. Juhendaja: prof. PhD Marika Mänd