2009. aastal kaitstud tööd

Magistritööd (3+2)

 1. Katrin Drenkhan. Neem EC mõju karukimalase Bombus terrestris L. korjekäitumisele. Juhendajad: teadur PhD Reet Karise, prof. PhD Marika Mänd
 2. Eneli Feldmann. Kastmisväetise mõju aedmaasika saagile ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 3. Andra Halmann. Sibula saagikus ja saagi kvaliteet sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamisest. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 4. Annika Kelner. Sultan-lemmaltsa kasv ja areng sõltuvalt substraadi koostisest. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 5. Liisi Kokk. Molekulaarsete markerite kasutamine musta sõstra genotüpiseerimisel. Juhendajad: teadur MSc Hedi Kaldmäe, dots. DSc Kadri Järve (TTÜ)
 6. Taavi Külaots. Taliküüslaugu saagikus ja saagi kvaliteet sõltuvalt kasvuaegse pealtväetise ajastamisest. Juhendajad: lektor MSc Priit Põldma, teadur MSc Agnes Merivee
 7. Kaire Loit. Viinapuu kasv sõltuvalt sordist, juurevälisest väetamisest ning glütsiin-betaiini kasutamisest. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 8. Kätlin Liidemaa. Erinevate säilitusainete mõju lõikerooside ’Amadeus’,’Trixx’ ja ’Arifa’ säilivusele. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 9. Tõnis Metsar. Hapukirsipuu mikropistikute juurutamine in vitro ja in vivo. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, v. teadur PhD Virge Vasar(EVIKA)
 10. Aiki Muru. Preparaat „Lithovit” mõju aedmaasika saagile ning biokeemilisele koostisele. Juhendaja dots. PhD Ulvi Moor
 11. Liisi Veske. Talvekatte ja istutusaja mõju aedmaasika frigotaimede talvekindlusele ja produktsioonile. Juhendajad: teadur PhD Marge Starast, prof. DSc Kadri Karp
 12. Marju Vitkar. Juurevälise väetamise mõju maasikataimede vegetatiivsele kasvule ja saagikusele. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, dots. PhD Ulvi Moor
 13. Marju Viil. Väetamise mõju ahtalehise mustika taimede kasvule ja saagi kujunemisele. Juhendaja: teadur PhD Marge Starast

 

Bakalaureus (3+2)

 1. Helen Hendrikson. Konteinerhaljastuses kasutatavad kompostid. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 2. Karin Kapp. Viinapuude kasvatustehnoloogiad. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 3. Jelena Kapustina. Looduslike taimede kasvatamine ilutaimedena Tartumaa aedades. Juhendaja: vanemteadur PhD Malle Leht
 4. Anneli Kööba-Orlov. Petunia x hybrida ja Mandevilla sanderi amplites kasvatamise majanduslik hinnang MTÜ Kamelia näitel. Juhendajad : lektor MSc Ülle Roosmaa ja dots. DSc Sirje Vabrit
 5. Kirke Laretei. Hollandi sibuliirise (Iris x hollandica Tubergen) erinevate sortide sobivus ajatuseks. Juhendaja: PhD Ao Pae
 6. Lauren Madiste. Juuremädaniku (Pythium spp) tõrjevõimalused vesiviljeluses katmikalal. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 7. Kristiina Maser. Ploomipuude kasvatus maheviljeluses. Juhendaja: teadur MSc Kersti Kahu
 8. Marii Maiste. Kännasmustika (Vaccinium corymbosum L.) kasvatamise ja kultiveerimise võimalused Eestis. Juhendaja: teadur PhD Marge Starast
 9. Mirjam Metsare. Ohustatud parasvöötme käpaliste seemnete säilivus ja idandamine liigi Coeloglossum viride (L.) Hartman näitel. Juhendaja: teadur PhD Kadri Tali
 10. Sigrid Mugu. Kasvuaegse pealtväetamise mõju porrulaugu saagile. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 11. Einike Mõttus. Suveõunte `Maikki` ja `Pirja` kvaliteet sõltuvalt pookealusest ja juurevälisest väetamisest kaltsiumkloriidiga. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 12. Kaija Ploomipuu. Eestis kasvatatavate söödava kuslapuu sortide võrdlus. Juhendaja: teadur MSc Liina Arus
 13. Ailiis Põllu. Insektitsiidide subletaalne mõju meemesilastele (Apis mellifera L.) ja kimalastele (Bombus spp.). Juhendajad: teadur PhD Reet Karise ja prof.PhD Marika Mänd
 14. Reelika Rätsep. Taasviljuvate vaarikasortide (Rubus idaeus L.) kasvatamise võimalikkusest Eesti klimaatilistes tingimustes. Juhendaja: teadur MSc Liina Arus
 15. Kristjan Sohlu. Mõnede Brassica perekonna lehtköögiviljade kasvatamise võimalused hüdropoonikas. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 16. Ene Vanatalo. Taimetoiduliste putukate toitumise stimulandid. Juhendajad: vanemteadur PhD Enno Merivee ja teadur MSc Anne Must
 17. Anneli Visnapuu. Karpaadi kelluka Campanula carpatica kasv ja areng sõltuvalt kasvusubstraadi omadustest. Juhendaja: dotsent DSc Sirje Vabrit