2007. aastal kaitstud tööd

Magistritööd (3+2)

 1. Anu Hansar. Ahtalehise mustika biokeemiline koostis. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, lektor PhD Merrit Noormets
 2. Kadri Just. Roosisortide produktiivsuse võrdlus „Lahe Roosi” katmikalal. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 3. Kadri Kukk. Poolkoksi kasutamise mõjust aedmaasika `Polka` produktsioonile. Juhendaja: teadur MSc Agnes Merivee
 4. Signe Leis. Erinevate krookussortide sobivus ajatamiseks tehisvalgustuse tingimustes. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 5. Andra Metsaluik. Multši ja istutustiheduse mõju hiidsibula saagi kujunemisele. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 6. Kadri Olep. Sordi ja kasvatustehnoloogia mõju aedvaarika peamistele kahjuritele. Juhendajad: prof. PhD Anne Luik, teadur MSc Liina Arus
 7. Katrin Teder. Kasvusubstraadi koostise mõju Arendsi astilbe kasvule konteinertaimena. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 8. Airi Vendla. Erinevate liiliasortide vastupidavus hahkhallitusele avamaal. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae

Teadusmagister (4+2)

 1. Triin Järvsoo. Istutusmaterjali suuruse mõju ajatussibula pealsete saagile. Juhendaja:lektor MSc Priit Põldma
 2. Merje Kask. Indool -3- äädikhappe toime okaspõõsaste pistikute juurdumisele.  Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 3. Kadri Kalamees. Väetise Phosfik mõju aedmaasika sordi ‚Senga Sengana’ saagikusele. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 4. Liana Kärbo. Rekultiveerimisaine baasil valmistud kompostide mõju suvelillede kasvule avamaal. Juhendaja:dots. DSc Sirje Vabrit.
 5. Ingrid Loddes. Multsi ja kastmisväetamise mõju aedmaasikasortide ‘Jonsok’, ‘Senga Sengana’ ja ‘Bounty’ taimede kasvule ja saagile. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 6. Heli Molok. Komposti mõju kasvusubstraadi omadustele sultan-lemmaltsa (Impatiens walleriana) ja hübriidpetuunia (Petunia × hybrida) kasvatamisel potitaimena. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit.
 7. Raudsepp Piret. Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) marjade antotsüanidiinide sisalduse varieeruvus. Juhendajad: prof.DSc Kadri Karp, prof. DSc Tõnu Püssa
 8. Anu Ruut. Kuivatatud porgandi kvaliteet sõltuvalt kuivatusviisist ning eeltöötlemise meetodist. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma.
 9. Liisi Saare. Toiduvajaduse katmise analüüs Tartu Hiie koolis õppeaastatel 2003/2004 ja 2004/2005. Juhendaja: lektor MSc Tiina Trolla
 10. Kaire Zimmer. Väetamise mõju ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) kasvule ja saagikusele noores istandikus. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 11. Signe Talviste. Erinevate leheväetiste mõju katmikalal ajatavate liiliate kvaliteedile. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 12. Anu Torim. Substraati koostise mõju hübriidpetuunia Petunia x hybrida ja lõunahali Catharanthus x hybrida taimede kvaliteedile kasvatamisel konteinerites. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 13. Maren Vaidla. Söögisibula kasvatamine otsekülvist avamaale – sordivõrdlus. Juhendajad: lektor MSc Priit Põldma, teadur MSc Agnes Merivee.

Bakalaureuse lõputööd

 1. Katrin Drenkham. Neem EC mõju karukimalase (Bombus terrestris L.) korjekäitumisele. Juhendajad: doktorant MSc Reet Karise ja dots. PhD Marika Mänd
 2. Maiki Einla. Mõnede poolkõrge kasvuga mustikasortide produktiivsus mineraal- ja turvasmullal. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 3. Eneli Feldmann. Kastmisväetamise mõju aedmaasika saagile ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 4. Andra Halmann. Sibula saagikus ja saagi kvaliteet sõltuvalt kasvuaegsest pealtväetamisest. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 5. Anne-Ly Hunt. Kännasmustika viljade kvaliteet sõltuvalt sordist. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 6. Kadri Jõepera. Kompostide mõju feerulalehise ruse kasvule ja arengule. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 7. Ülle Keerov. Taliküüslaugu saagikus sõltuvalt erinevatest istutusaegadest ja kasvuaegsest väetamisest. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 8. Annika Kelner. Substraadi koostise mõju sultan-lemmaltsa (Impatiens walleriana) dekoratiivsusele. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 9. Kristi Koppel. Nartsissi lõikeõite hulga sõltuvus ajatussibula massist. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 10. Taavi Külaots. Taliküüslaugu saagikus ja saagi kvaliteet sõltuvalt kasuaegse pealtväetamise ajastamisest. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 11. Anu Lauren. Narmastulpide lõikeõite kvaliteedi sõltuvus lisavalgustusest. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 12. Kätlin Liidemaa. Erinevate säilitusainete mõju lõikesortide ´Amadeus`, `Arifa` ja `Trixx’ säilivusele. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 13. Deivi Liivat. Šalottsibula istutustiheduse mõju saagikusele. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 14. Natalja Menšikova. Kapsakahjurite arvukus ning dünaamika sõltuvalt kapsasordist. Juhendajad: van. teadur biol. kand. Luule Metspalu ja teadur MSc Katrin Jõgar
 15. Tõnis Metsar. Mikropaljundatud Läti madalkirsi pistikute juurutamine. Juhendaja: vanemteadur PhD Virge Vasar
 16. Kadri Meos. Õunapuude kasvuaegne kaltsiumipreparaatidega väetamise mõju õunte kvaliteedile ja säilivusele. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 17. Aiki Muru. Epiini ja phosfiku mõju gladioolisortide haiguskindlusele. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 18. Alice Oolo. Erinevate preparaatide mõju liilia ja hollandi iirise lõikeõite säilivusele. Juhendaja: dots. PhD Ao Pae
 19. Reelika Pahkla. Eesti õunte kvaliteedist ja tervislikkusest. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 20. Kristine Palm. Erinevate kassetitüüpide mõju porrulaugu ja hiidsibula kasvule ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: lektor MSc Priit Põldma
 21. Elina Toomla. Uute eesti musta sõstra sortide oma tolmuga viljastumine ja saagi kujunemine. Juhendajad: teadur MSc Liina Arus ja vanemteadur biol. kand. Asta-Virve Libek
 22. Häli-Ann Tooms. Eestis esinevate seaherneste (Lathyrus L.), hiireherneste (Vicia L.) ja lutsernide (Medicago L.) ilutaimedena kasutamise võimalikkuse uurimine seemnete idanevuse põhjal. Juhendaja: vanemteadur PhD Malle Leht
 23. Liisi Veske. Talvekatte ja istutusaja mõju aedmaasika frigotaimede talvekindlusele ja produktsioonile. Juhendaja: teadur MSc Marge Starast
 24. Marju Vitkar. Juurevälise väetamise mõju maasikataimede vegetatiivsele kasvule ja saagikusele. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp