Aianduse, Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, Tootearenduse ning Põllumajandusettevõtte majandamise erialade lõputööde teemad

Uuendatud:30.10.2014.

Aianduse eriala eriala magistrantide teadustööpraktika teemad 2014. a. magistrantuuri astunutele  AI_Magteemad_2014

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise eriala magistrantide teadustööpraktika teemad 2014. a. magistrantuuri astunutele  PS_Magteemad_2014

 

Teemade kaust asub õppekoraldusspetsialistti Maria Michelsoni juures, kus tuleb valitud teemale oma nimi järgi kirjutada. Enne teema valimist on kohustuslik ühendust võtta teema juhendajaga. Teemade valimise tähtaeg on 7. november 2014.

 

---------------------

2014. a. bakalaureuse lõputööde teemad Aianduse, Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ning ettevõtte majandamise erialadele: 

Bakalaureusetöö teemade valimise tähtaeg on 07. aprill, 2014.
Enne teema valimist on üliõpilane kohustatud ühendust võtma teda huvitava teema juhendajaga ja saama juhendajapoolse nõusoleku. Seejärel kannab üliõpilane oma nime ja kontaktandmed õppekorraldusspetsialisti juures olevasse teemade kausta.
Põllumajandusettevõtte majandamise eriala üliõpilased võivad ka ise teemasid välja pakkuda. Sel juhul saadavad üliõpilased teema ja lühikese sisukorra (kui on teada ja kokkulepped olemas, siis ka juhendaja) Endla Reintamile (endla.reintam@emu.ee) 07. aprilliks, 2014.

Kui määratud tähtajaks ei ole teemat valitud, siis käsitletakse seda kui tudengi soovi lõpetada komplekseksamiga!

----------