Lõputöö üleslaadimine

Lõputööd kaitsma hakkav tudeng peab enne lõputöö kaitsmist (olenemata sellest, kas töö hiljem avalikustatakse või ei avalikustata) esitama oma lõputöö ning lõputöö eesti- ja inglisekeelse lühikokkuvõtte digitaalsel kujul Eesti Maaülikooli Raamatukogule. Failide edastamine raamatukogule toimub raamatukogu vastava kodulehe vahendusel:

http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

Esitatavad failid peavad olema pdf failid. Failide nimed peavad olema üheselt arusaadavad ja sisaldama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:

• lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles (nt Ohakas_Kati_PA_bak_2012_eesti_kokkuv);
• lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles (nt Ohakas_Kati_PA_bak_2012_ingl_kokkuv);
• lõputöö tervikuna (nt Murakas_Peeter_PS_mag_2012);
• vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Murakas_Peeter_AI_2012_aia_plaan)

 Plagiaadituvastusvahendeid:

 

Koduleht        Kasutusjuhend        Lisainfo
 

 Portaal “Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara”  (KRATT):

https://kratt.edu.ee

Tegemist on sarnasustuvastuse põhimõttel töötava tarkvaraga, mis tekstide võrdlemisel osutab kattuvustele.
KRATTiga on liidestatud Eesti kõrgkoolide digitaalarhiivid.
KRATT võimaldab võrrelda tekste digitaalarhiividega ning internetiallikatega.
Portaali saab sisse logida ainult ülikooli kasutajatunnustega. 
KRATTi kasutusjuhend: https://kratt.edu.ee/2017-10-05%20-%20Plagiaadituvastuse%20kasutusjuhend.pdf


Tasuta: Tasulised:
http://teadusfilosoofia.ee/google/ (Firefox brauseri põhine) http://turnitin.com/
http://teadusfilosoofia.ee/bing/ (Firefox brauseri põhine) http://www.ithenticate.com/
http://www.plagiarismfinder.de/ http://www.writecheck.com/