Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõppe II kursus

13.04.2020 Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga. Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe III kursus

29.11.2019 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

30. märtsil 2020 kell 12.00 ruumis D143 bakalaureusetööde eelkaitsmine

30. aprill 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2020 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00).

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle  õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

25. mai 2020- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

2. juuni 2020 algusega kell 8.00 bakalaureuseeksam Kreutzwaldi 5 ruum D143

2. juuni 2020 algusega kell 10.00   lõputööde kaitsmineKreutzwaldi 5 ruum D143 

19. juuni 2020 kell 11.00 PKI lõpuaktus peahoone aulas