Kalandus ja rakendusökoloogia magistriõppe (VRm) I kursus

14.02.2020  üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga

Avaldus esitada PKI õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar

Avaldus

 

Kalandus ja rakendusökoloogia (VRm) magistriõppe II kursus

29.11.2019 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

17. aprill 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

24. aprill 2020 kell 10.00 magistritööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 5-D143

18. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2020 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud tööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00). Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI õppekorraldajale Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee)

 25. mai 2020 – Magistritööde faili  edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

3. juuni 2020 algusega kell 10.00  Kalanduse ja rakendusökoloogia magistritööde kaitsmine​ Kreutzwaldi 5 ruum D143

19. juuni 2020 kell 14.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas