Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõppe I kursus

 

11.02.2019  üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga

Avaldus esitada PKI õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar

Avaldus

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (VRm) magistriõppe II kursus

 

30.11.2018 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

20. veebruar 2019 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

18. aprill 2019 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

24. aprill 2019 kell 12.15 - magistritööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 5-D143

17. mai 2019 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

24. mai 2019 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud tööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00). Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI Teabeosakonna juhatajale Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee)

 24. mai 2019 – Magistritööde faili  edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

4. juuni 2019 algusega kell 9.00   Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistritööde kaitsmine​ Kreutzwaldi 5 ruum D143

18. juuni 2019 kell 14.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas