Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõppe I kursus

 

12.02.2018  üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga

Avaldus esitada PKI õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar

Avaldus

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (VRm) magistriõppe II kursus

 

31.10.2017 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

20. veebruar 2018 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

13. aprill 2018 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

24. aprill 2018 kell 12.15 - magistritööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 5-D143

18. mai 2018 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2018 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud tööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00). Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI Teabeosakonna juhatajale Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee)

 22. – 25. mai 2018 – Magistritööde faili  edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine

1. juuni algusega kell 9.00   Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistritööde kaitsmine​ Kreutzwaldi 5 ruum D143

20. juuni 2018 kell 14.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas