Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe I kursus

 

26. oktoober 2018

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

9. november 2018

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis

PS magistritööde teemad

30. november 2018

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2019

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

25. märts 2019

Kogu auditoorne õpe on lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

2. aprill 2018

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg. 
26. aprill 2019 Lõputööde eelkaitsmine 

29. aprill 2019

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

22. mai 2019

Magistritööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf fail)  Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee) või tuuakse see mälupulgal.

Trükitud, köidetud töö (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile( ruum D179) hiljemalt kell 14.00

22. mai 2019

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

20. mai 2019

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

4. juuni 2019

Magistritööde kaitsmine kell 9.00 ruumis 2B27

18. juuni 2019 kell 14.00

Lõpuaktus peahoone aulas