Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe I kursus

 

25. oktoober 2019

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

11. november 2019

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis

PS magistritööde teemad

29. november 2019

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2020

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

30. märts 2020

Kogu auditoorne õpe on lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

3. aprill 2020

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg. 
27. aprill 2020 Lõputööde eelkaitsmine 

30. aprill 2020

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

22. mai 2020

Magistritööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf fail)  Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee) või tuuakse see mälupulgal.

Trükitud, köidetud töö (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile( ruum D179) hiljemalt kell 14.00

22. mai 2020

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

18. mai 2020

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

3. juuni 2020

Magistritööde kaitsmine kell 9.00 ruumis 2B27

19. juuni 2020 kell 14.00

Lõpuaktus peahoone aulas