Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe II kursus:

 

27. november 2019 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud,  õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

15. jaanuar 2020 - Üliõpilased esitavad juhendajale esmase teema kirjandusülevaate peatüki, tehtud tööd ja esmase ajakava.

29. jaanuar 2020 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist.Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud. 

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

24. aprill 2020 - MH magistritööde eelkaitsmine ruumis 2B19.

21. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2020 - Magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist  Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või saata meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

22. mai 2020 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ .

3. juuni  2020 - MH  magistritööde kaitsmine ruumis 2C5. 

19. juuni 2020 kell 14.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas