Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe I kursus

20. november 2018 - Õppejõud esitavad väljapakutavad magistritööde teemad/valdkonnad metoodikakomisjoni juhile (tudeng võib teema genereerida ka ise koostöös metoodikakomisjoniga)

04.-12. veebruar 2019 - erialapraktika-alane instrueerimine, lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine ning eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine

19.aprill 2019 - tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Application

02. aprill 2019 - üliõpilane on valinud erialapraktika koha, vajadusel konsulteerides õppetooli poolse juhendajaga

30. aprill 2019 - üliõpilane on kohtunud ülikoolipoolse erialapraktika juhendajaga (erialapraktika läbimise järgne avalik tagasiside seminar toimub 1x semestris semestri I pooles)

31. mai 2019 - magistritööde teemaarenduse, tuumikkirjanduse ülevaate, esmase metoodika valiku ja töö struktuuri kirjelduse esitamine juhendajatele (järgneva nädala kestel järgneb individuaalne arutelu)

 

Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe II kursus

25. oktoober 2018 – tudeng, kes ei ole veel lõputöö teemat registreerinud, esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

Application

14. detsember 2018 talvise kaitsmisvooru AR magistritööde eelkaitsmine
04. jaanuar 2019 -  talvise kaitsmisvooru tudengil kogu peab olema õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata.

09. jaanuar 2019 – talvise kaitsmisvooru AR magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

10. jaanuar 2019 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab magistritöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ . Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

16. jaanuar 2019 -   talvise kaitsmisvooru tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

18. jaanuar 2019  talvine AR magistritööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus kell 13:15

21. veebruar 2019 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

15. märts 2019 - magistritöö esimene mustand struktuurist koos kirjandusülevaate ja tulemuste osaga juhendajatele

26. märts 2019 - lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

15. aprill 2019 - magistritööde mustandid 75% juhendajatele ja aadressile maastikuarhitektuur@emu.ee eelkaitsmiseks

11.-12. aprill 2019 -  magistritööde eelkaitsmine

20. mai 2019 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, sel korral kaitsmisele ei lubata.

23. mai 2019 -   AR magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

23. mai 2019 - Tudeng edastab magistritöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ . Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

4.-5. juuni 2019 - Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

6.-7. juuni 2019 - AR magistritööde kaitsmine - Maastikumaja ruumis 231, algus kell 9:15

18. juuni 2019 kell 14.00 - PKI LÕPUAKTUS peahoone aulas