Loodusturismi (LU) bakalaureuseõppe III kursus

29.11.2019 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus eksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

24. aprill 2020 – loodusturismi bakalaureusetööde elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks

24. aprill 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2020 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00).

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

25. mai 2020 - Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

4. juuni  2020 algusega kell 10.00 Bakalaureusetööde kaitsmine Kreutzwaldi 5 ruum D143

19. juuni 2020 kell 11.00 PKI lõpuaktus peahoone aulas