Loodusturismi (LUm) magistriõppe II kursus

30.11.2018 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar avalduse lõputööga lõpetamiseks , näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus 

20. veebruar 2019- Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

18. aprill 2019 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

26. aprill 2019 kell 13.00 LU magistritööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 5 ruum D239

17. mai 2019 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

24. mai 2019 - Lõputööde esitamise tähtaeg.

 Valmis trükitud ja köidetud tööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00). 

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar , maire.vatsar@emu.ee

 24. mai 2019 - Magistritööde edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

6. juuni algusega kell 12.00   LU magistritööde kaitsmine​ Kreutzwaldi 5 ruum D143

PKI  lõpuaktus,  18. juuni 2019 kell 14.00 Kreutzwaldi  1A aulas