Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava II kursus

15.04.2019  Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga .

Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks , tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava III kursus

30.11.2018 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2019 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

28. märtsil 2019 bakalaureusetööde eelkaitsmine

26. aprill 2019 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

20. mai 2019 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

24. mai 2019- Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00).

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle  õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

24 mai 2019- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

7. juuni 2019  algusega kell 9.00 lõputööde kaitsmine ​ Kreutzwaldi 5 / D143

18. juuni 2019  kell 11.00 PKI lõpuaktus peahoone aulas