Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava II kursus

13.04.2020  Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga .

Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks , tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõppekava III kursus

29.11.2019 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

27. märtsil 2020 kell 10.00 ruumis D143 bakalaureusetööde eelkaitsmine

27. aprill 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

27. mai 2020- Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00).

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle  õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

27. mai 2020- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

8. juuni 2020  algusega kell 10.00 lõputööde kaitsmine ​ Kreutzwaldi 5 / D143

19. juuni 2020  kell 11.00 PKI lõpuaktus peahoone aulas