Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

 

12. veebruar 2020 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad.

2. märts 2020 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

03.-07. veebruar 2020 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

18. mai 2020 - Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga või lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

7. mai 2020 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

Oktoober 2020 - Praktika tagasisideseminar.

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

27.november 2019 - üliõpilased, kes mingil põhjusel ei esitanud avaldust kevadel, peavad seda tegema nüüd.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

10. detsember 2019 -  Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20. aprill 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

4.-5. mai 2020 - KK bakalaureusetööde eelkaitsmine.

21. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

25. mai 2020 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb pdf-failina esitada mälupulgal või  meili teel õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

25. mai 2020- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/

4. juuni 2020 - KK bakalaureuseeksam algusega 10.00

4. juuni 2020 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine ruumis 2C5 

19. juuni 2020 kell 11.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas