Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe II kursus

 

04.-08. veebruar 2019 - erialapraktika-alane instrueerimine, lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine ning eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine.

02. aprill 2019 - tudeng on valinud erialapraktika koha, vajadusel konsulteerides õppetooli poolse juhendajaga.

30. aprill 2019 - tudeng on kohtunud ülikoolipoolse erialapraktika juhendajaga (erialapraktika läbimise järgne avalik tagasiside seminar toimub 1x semestris semestri I pooles.)

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

14. detsember 2018  talvise kaitsmisvooru KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine

04.jaanuar2019 talvise kaitsmisvooru tudengil peab olema õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata

09. jaanuar 2019 talvise kaitsmisvooru KJ bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).
 

10. jaanuar 2019 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab bakalaureusetöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

17. jaanuar 2019 - talvise kaitsmisvooru tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

18. jaanuar 2019 talvine KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus kell 15:15

18. jaanuar 2019 - hiljemalt selleks kuupäevaks teatab tudeng õppetooli bakalaureusetööde üldkoordinaator Friedrich Kuhlmannile oma soovist teha sel õppeaastal bakalaureuseastme lõpuprojekt (avaliku ruumi kujundamise projekt)

25. jaanuar 2019 - õppetool edastab õppekorraldusspetsialistile nimekirja bakalaureuse lõpuprojekti tegijatest teemal "Avaliku ruumi kujundamise projekt", näidates ära lõputöö juhendaja(te) nimed.

27. jaanuar 2019 - enamus õppetöö võlgnevustest varasematest õppesemestritest peavad olema likvideeritud

21. veebruar 2019 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

21. aprill 2019 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

2.-3. mai 2019  - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine 

20. mai 2019 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

23. mai 2019 -   bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kell 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

23. mai 2019 - Tudeng edastab bakalaureusetööde pdf-formaadis failid Maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

29. mai 2019 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

30.-31. mai 2019 - KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus mõlemal päeval kell 9:15

18. juuni 2019 kell 11.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas