Õppekorralduse spetsialist: Maire Vatsar
Tel: (+372) 731 3886; 525 9565
e-post: maire.vatsar@emu.ee
Kreutzwaldi 5-D179
- Loodusturism
- Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine
- Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
- Kalandus ja vesiviljelus
- PKI ERASMUS koordinaator

Õppekorralduse spetsialist: Lagle Lõhmus
Tel: (+372) 731 3533; 508 1787
e-post: lagle.lohmus@emu.ee
Kreutzwaldi 5-D179
- Aiandus
- Maastikuarhitektuur
- Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

- Maastikukaitse ja -hooldus
- Keskkonnakaitse

- Linna- ja tööstusmaastike korraldus