Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 2005, olles üks viiest ümberkorralduste käigus (Eesti Põllumajandusülikooli restruktureerimine Eesti Maaülikooliks) ülikoolis loodud instituudist. PKI on varasemate Eesti Põllumajandusülikooli Agronoomiateaduskonna, Eksperimentaalbioloogia Instituudi, Keskkonnakaitse Instituudi, Polli Aianduse Instituudi, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA tegevuse jätkaja. 2017. aasta septembris jõustus Eesti Maaülikoolis struktuurireform, millega likvideeriti senised osakonnad ja moodustati õppetoolid. Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis on nüüd 8 õppetooli, eraldiseisvate üsustena kuuluvad PKI koosseisu Polli aiandusuuringute keskus ja Rõhu katsejaam.


        


Esilinastused: Vaba nagu lind (Free like a crane)

Sookurg Ahja 5 lugu

Maxence Lamoureux & Arnaud Devroute
 
EMÜ peahoone aula (Kreutzwaldi 1a) - 1. märtsil 12:00-14:00
LUS maja (Struve 2) - 28. veebruaril 17:00-19:00
Tartu Elektriteater (Jakobi 1) - 2. märtsil 15:30-17:30
Lisainfo: http://pk.emu.ee/teadusinfo/kurefilm/esilinastused

 

Sündmused

Kõik sündmused

Konverents „Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus“

Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a)