Doctoral Students from the Department of Landscape Management and Nature Conservation

 

Jekaterina Balicka
jekaterina.balicka@emu.ee

CV in ETIS

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Simon Bell, PhD

Title: Potential for temporary use of abandoned urban space in Baltic cities

 

Henri Järv
henri.jarv@emu.ee

CV in ETIS

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

Title: The impact of protected areas on the  regional socio-economic development

 

Oleksandr Karasov
oleksandr.karasov@student.emu.ee

 

Supervisors: Mart Külvik, PhD;  Ihor Chervanyov, PhD

Title: Intangible natural resources of protected areas, their assessment and rational use

 

Siiri Külm
siiri.kylm@emu.ee

CV in ETIS

Supervisors: Mari Nõmmela, PhD; Kalev Sepp, PhD

Title: Impacts of cemetery culture changes to Estonian cemetery landscapes
 

Kaie Metsaots
kaie.metsaots@emu.ee

CV in ETIS

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

Title: Development of oil-shale region on basis of the concept of industrial heritage, tourism
and recreational centre

 

Ivar Ojaste
ivar.ojaste@gmail.com

CV in ETIS

Supervisors: Aivar Leito, PhD; Kalev Ratiste,PhD

Title: Nesting and migration strategies of Eurasian Crane. Possibilities to optimize conservation activities

 

Diana Pungar
diana.pungar@emu.ee

CV ETIS

Supervisors: Robert G.H. Bunce, PhD, Kalev Sepp, PhD

Title: Border species vulnerability to disturbances


Janar Raet
janar.raet@emu.ee

CV in ETIS

Supervisors: Valdo Kuusemets, PhD; Kalev Sepp, PhD

Title: Impacts of land use changes to landscape values

 


Defended Theses:

Simon Bell, PhD 2009
simon.bell@emu.ee

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

Landscape Change, landscape perception and the Latvian countryside / (Maastikumuutuste ja maastikutaju analüüs Läti maapiirkondades)
 

 

Margit Heinlaan, Phd 2010
margith@kbfi.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples / Prioriteetsete saasteainete liikuvus ja biokättesaadavus komplekssetes keskkonnamaatriksites: mehhanismid ja modelleerimine

 

Merike Lillenberg, Phd 2011
merike.lillenberg@emu.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Lembit Nei, PhD

Residues of some pharmaceuticals in sewage sludge in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing / Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse

 

Villem Aruoja, PhD 2011
villem.aruoja@kbfi.ee

Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Anne Kahru, PhD; Henri-Charles Dubourguier, PhD

Algae Pseudokircheriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles  / Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

 

Are Kaasik, PhD 2014
are.kaasik@emu.ee

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

The detection of land use change and its interactions with biota in Estonian rural landscapes / Maakasutusmuutuste mõju maapiirkondade maastikulisele ja bioloogilisele mitmekesisusele

 

Ants Tammepuu, PhD 2014
ants.tammepuu@emu.ee

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

Emergency risk assessment in Estonia / Hädaolukorra riskianalüüs Eestis


 

Monika Suškevičs, PhD 2014
smonika@emu.ee

Supervisors: Mart Külvik, PhD; Aivar Leito, PhD

Knowledge, learning and legitimacy in multi-level participatory ecological network governance / Kaasamisprotsesside tõhusus ja tulemuslikkus ökoloogilise võrgustiku planeerimisel ning rakendamisel mitmetasandilises valitsemismudelis

 

Priit-Kalev Parts, PhD 2015
priit.kalev.parts@ut.ee

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

Sustainable community management in Estonia: reflections on heritage projects on Kihnu Island, in Viljandi County, and in various protected areas / Kestlik kogukonnakorraldus: kultuuripärandiga seostuvate arendustegevuste peegeldusi Kihnu saarelt, Viljandi maakonnast ja Eesti kaitsealadelt

 

Kadri Maikov, Phd 2016
kadri.maikov@emu.ee

Supervisor: Kalev Sepp, PhD

Exploring the salutogenic properties of the landscape: from garden to forest / Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsa vaadeteni

 


Supervisions from outside the department:

Lauri Lihtmaa
lauri.lihtmaa@emu.ee
CV in ETIS

Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Geomatics

Supervisor: Kalev Sepp, PhD
Title: Ehitatud keskkonna jätkusuutlikkuse hindamine

 

Kaarel Sahk
kaarel.sahk@emu.ee
CV in ETIS

Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Rural Building
Supervisors: Kalev Sepp, PhD; Peeter Torop, PhD
Title: Factors impacting changes in property values

 

Elis Vollmer
elis.vollmer@emu.ee
CV in ETIS

Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Field Crop and Grassland Husbandry
Supervisors: Merrit Noormets, PhD; Kalev Sepp, PhD
Title: Cultivating energy crops: environmental and landscape aspects

 

Vello Palm
vello.palm@ut.ee
CV in ETIS

University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Department of Geography
Supervisors: Aivar Leito, PhD; Rein Ahas, PhD
Title: Migration phenology of birds